Organisatie

Hoe is ODO bestuurlijk georganiseerd?

ODO is een vereniging van leden en dus geeft de algemene ledenvergadering van ODO opdracht en richting aan het bestuur. Dit volgt uit de statuten en het huishoudelijk regelement. Het bestuur bestaat naast de voorzitter, secretaris, penningmeester (het dagelijkse bestuur), uit een afgevaardigde vanuit de TC, de vrijwilligerscoördinator en minstens één algemeen lid die fungeert als aanspreekpunt voor één of meerdere commissies en/of werkgroepen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De diverse commissies/werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de verschillende deelgebieden.

Wie zitten er in het bestuur?

Marjan Pols Voorzitter ad-interim, AC 06-46185080
Lucien de Winter Penningmeester, Kleding, Sponsoring 06-51188926
Erik Passschier Secretaris 06-20654738
Rob van der Hak Technische commissie 06-13717049
Daniëlle Nicolaas Communicatie 06-48469663
Barbara Hanemaaijer Accomodatie 06-53348542

Kees van der Vaart is vrijwilligers-coördinator, maar zit niet in het bestuur.

Jasper Moerman verzorgt de ledenadministratie.

Hoe kan ik het bestuur bereiken met een suggestie?

Dit kan het beste door contact op te nemen met de secretaris van het bestuur. Dit kan telefonisch, per e-mail of naar het onderstaande adres:

Korfbalvereniging ODO Maasland
T.a.v. Erik Passchier
p/a Prinses Beatrixlaan 24
3155 TJ MAASLAND

Wat is de rol van de vrijwilligerscoördinator?

In het bestuur is er een bestuurslid de rol van vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligerscoördinator houdt het overzicht van wie wat binnen de vereniging doet en recent heeft gedaan, houdt in de gaten waar nieuwe vrijwilligers nodig zijn en zorgt ervoor dat de nodige wervingsacties in gang worden gezet voor eventuele lege of nieuwe plekken.

Commissies

Technische commissie

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het technische beleid van ODO. Naast de wedstrijdsecretariaten is deze commissie ook verantwoordelijk voor trainers, trainingen, oefenwedstrijden, opstellingen, lange termijn technisch beleid, etc.

Voorzitter TC Rob van der Hak 06 13717049
WS Sen/jun Helen Vermeer 06 24912423
WS E/F/KangoeroeKlup Claudia Vreugdenhil 06 51470014
WS B/C/D Margreet Poot 06-14606238
Trainingsschema’s Bart de Vos 06-20695518
Oefenwedstrijden/toernooien Lennart Moerman 06-39876689
Algemeen lid Vera Poot 06-20524958

Jaap van Vliet (06-24272330) regelt de scheidsrechters in overleg met de TC, maar maakt daar geen deel van uit.

Activiteiten commissie

De Activiteiten Commissie is verantwoordelijk voor alle nevenactiviteiten die voor de jongste tot en met de oudste jeugd worden georganiseerd. Denk hierbij aan het tentenkamp, activiteiten rondom de vakanties maar ook de jaarlijkse playbackshow en het team van de week.

Voorzitter AC Isa Vreugdenhil 06-26215000
Algemeen lid Thom van Waardenburg 06-23105660
Algemeen lid Jesse van der Hout
Algemeen lid Daphne Kroes 06-11730575
Algemeen lid Ilse Alsemgeest 06-27368174

Materiaal

De volgende persoon draagt zorg voor alles met betrekking tot materiaal & accommodatie:

Materiaalcommissaris vacature

Sponsoring

De Sponsor commissie verzorgt de contacten met sponsors en adverteerders.

Coördinator sponsors Lucien de Winter 010 5910039
Lid Jan Eijgermans 010 5916345
Lid Janet Vijverberg

Kantine commissie

De Kantine Commissie zorgt er voor dat het gebruik van de kantine De Punt goed geregeld wordt. Deze zorg bestaat onder andere uit het organiseren van de barbezetting, de schoonmaak van zowel de kantine als de kleedkamers en uiteraard festiviteiten in de loop van het seizoen.

Contactpersoon KC Barbara Hanemaaijer 06-53348542
Bardienst coördinator Trudy Regout
Algemeen lid Sanneke Gorissen 06-40911266

Werkgroepen

Praatpaal

De volgende personen werken aan de bijna wekelijkse verschijning van de Praatpaal:

Aanspreekpunt Praatpaal Marco van Roon 06 -1451849
Tekstverwerking Angela van den Berg
Tekstverwerking Marian Vermaat
Tekstverwerking Mirjam Alsemgeest

Kleding

De kledingcommissie coördineert de kleding binnen ODO. Lees alles over hoe we dat geregeld hebben. Via deze link is het mogelijk ze een mailtje te sturen.

Mirjam Alsemgeest 06 – 12607684
Tarja Vermeer 06 – 24274091

Vertrouwencontactspersonen

De volgende twee personen zijn als vertrouwenscontactpersonen aangesteld:

Karin Godthelp Jacob van Heemskercklaan 35, Maassluis 06-41331169
Sven Lispet Boterkamp 14, Maasland