Organisatie

Hoe is ODO bestuurlijk georganiseerd?

ODO is een vereniging van leden en dus geeft de algemene ledenvergadering van ODO opdracht en richting aan het bestuur. Dit volgt uit de statuten en het huishoudelijk regelement. Het bestuur bestaat naast de voorzitter, secretaris, penningmeester (het dagelijkse bestuur), uit een afgevaardigde vanuit de TC, de vrijwilligerscoördinator en minstens één algemeen lid die fungeert als aanspreekpunt voor één of meerdere commissies en/of werkgroepen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De diverse commissies/werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de verschillende deelgebieden.

Wie zitten er in het bestuur?

Marjan Vos-Pols Voorzitter, AC, activiteiten 06-46185080
Laura van der Vaart Penningmeester 06-25258480
Erik Passschier Secretaris 06-20654738
Rob van der Hak Technische commissie 06-13717049
Vacature Publiciteit en communicatie
Barbara Hanemaaijer KC, Materiaal 06-53348542

De functie voor vrijwilligers-coördinator is momenteel vacant. Hij/zij zit niet in het bestuur.

Jasper Moerman verzorgt de ledenadministratie.

Hoe kan ik het bestuur bereiken met een suggestie?

Dit kan het beste door contact op te nemen met de secretaris van het bestuur. Dit kan telefonisch, per e-mail of naar het onderstaande adres:

Korfbalvereniging ODO Maasland
T.a.v. Erik Passchier
p/a Prinses Beatrixlaan 24
3155 TJ MAASLAND

Wat is de rol van de vrijwilligerscoördinator?

In het bestuur is er een bestuurslid met de rol van vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligerscoördinator houdt het overzicht van wie wat binnen de vereniging doet en recent heeft gedaan, houdt in de gaten waar nieuwe vrijwilligers nodig zijn en zorgt ervoor dat de nodige wervingsacties in gang worden gezet voor eventuele lege of nieuwe plekken.

Commissies

Technische commissie

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het technische beleid van ODO. Naast de wedstrijdsecretariaten is deze commissie ook verantwoordelijk voor trainers, trainingen, oefenwedstrijden, opstellingen, lange termijn technisch beleid, etc.

Voorzitter TC Sabrina Verbarendse 06-55817158
Algemeen lid, bestuur Rob van der Hak 06-13717049
Algemeen lid Helen Vermeer 06-24912423
WS sen/jun Pien van der Meer 06-14645544
WS B/C/D Marjanneke Boode 06-10323535
WS E/F/KangoeroeKlup Annabelle van Aalten 06-47898740
Trainingsschema, administratieve verwerking KNKV Koen Makkinga 06-11064431
Oefenwedstrijden, toernooien, trainersbegeleiding Diana Eijgermans 06-30621037
Nieuwe leden, kampioenen, week v/d scheidsrechter, Lief en leed Marjanneke Boode 06-10323535
Scheidsrechters aanwijzer (geen lid TC) Erik Passschier 06-20654738
Scheidsrechters begeleiding coördinatie (geen lid TC) Janny Ramakers

Activiteiten commissie

De Activiteiten Commissie is verantwoordelijk voor alle nevenactiviteiten die voor de jongste tot en met de oudste jeugd worden georganiseerd. Denk hierbij aan het tentenkamp, activiteiten rondom de vakanties maar ook de jaarlijkse playbackshow en het team van de week.

Voorzitter AC Vacature
Lid Liza van der End
Lid Femke Kroes
Lid
Lid Ilse Alsemgeest 06-27368174
Lid Iris van der Poel
Ouder lid bij voorkeur Vacature

Sponsoring

De Sponsor commissie verzorgt de contacten met sponsors en adverteerders.

 

Coördinator sponsors Marjan Vos 06-46185080
Lid, administratieve ondersteuning Vacature
Lid Vacature

Kantine commissie

De Kantine Commissie zorgt er voor dat het gebruik van de kantine De Punt goed geregeld wordt. Deze zorg bestaat onder andere uit het organiseren van de barbezetting, de schoonmaak van zowel de kantine als de kleedkamers en uiteraard festiviteiten in de loop van het seizoen.

Contactpersoon KC Sanneke Gorissen 06-40911266
Bardienst coördinator Amanda Mos
Vertegenw. bestuur Barbara Hanemaaijer 06-53348542
Lid Marloes de Bakker
Lid Vacature

Werkgroepen

ODO Nieuwsbrief

De volgende personen werken aan de bijna wekelijkse verschijning van ODO Nieuwsbrief:

Aanspreekpunt Daniëlle Nicolaas 06-48469663
Technische ondersteuning Jaap van Vliet

Kleding

De kledingcommissie coördineert de kleding binnen ODO. Lees alles over hoe we dat geregeld hebben. Via deze link is het mogelijk ze een mailtje te sturen.

Tarja Vermeer 06-24274091

Vertrouwencontactspersonen

De volgende twee personen zijn als vertrouwenscontactpersonen aangesteld:

Karin Godthelp 06-41331169
Sven Lispet