Organisatie

Hoe is ODO bestuurlijk georganiseerd?

ODO is een vereniging van leden en dus geeft de algemene ledenvergadering van ODO opdracht en richting aan het bestuur. Dit volgt uit de statuten en het huishoudelijk regelement. Het bestuur bestaat naast de voorzitter, secretaris, penningmeester (het dagelijkse bestuur), uit een afgevaardigde vanuit de TC, de vrijwilligerscoördinator en minstens één algemeen lid die fungeert als aanspreekpunt voor één of meerdere commissies en/of werkgroepen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De diverse commissies/werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de verschillende deelgebieden.

Wie zitten er in het bestuur?

Marjan Vos-Pols Voorzitter, AC 06-46185080
Laura van der Vaart Penningmeester, Kleding, Sponsoring 06-25258480
Erik Passschier Secretaris 06-20654738
Rob van der Hak Technische commissie 06-13717049
Daniëlle Nicolaas Communicatie 06-48469663
Barbara Hanemaaijer Accommodatie en kantine 06-53348542

Kees van der Vaart is vrijwilligers-coördinator, maar zit niet in het bestuur.

Jasper Moerman verzorgt de ledenadministratie.

Hoe kan ik het bestuur bereiken met een suggestie?

Dit kan het beste door contact op te nemen met de secretaris van het bestuur. Dit kan telefonisch, per e-mail of naar het onderstaande adres:

Korfbalvereniging ODO Maasland
T.a.v. Erik Passchier
p/a Prinses Beatrixlaan 24
3155 TJ MAASLAND

Wat is de rol van de vrijwilligerscoördinator?

In het bestuur is er een bestuurslid de rol van vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligerscoördinator houdt het overzicht van wie wat binnen de vereniging doet en recent heeft gedaan, houdt in de gaten waar nieuwe vrijwilligers nodig zijn en zorgt ervoor dat de nodige wervingsacties in gang worden gezet voor eventuele lege of nieuwe plekken.

Commissies

Technische commissie

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het technische beleid van ODO. Naast de wedstrijdsecretariaten is deze commissie ook verantwoordelijk voor trainers, trainingen, oefenwedstrijden, opstellingen, lange termijn technisch beleid, etc.

Voorzitter TC Rob van der Hak 06-13717049
WS Sen/jun Helen Vermeer 06-24912423
WS E/F/KangoeroeKlup Karen Bijloo 06-13838283
WS B/C/D Sabrina Verbarendse 06-55817158
Trainingsschema’s Koen Makkinga 06-11064431
Oefenwedstrijden/toernooien Lennart Moerman 06-39876689
Nieuwe leden, kampioenschappen en lief en leed Eline Scholtes 06-55057368
Scheidsrechters Erik Passschier 06-20654738

Activiteiten commissie

De Activiteiten Commissie is verantwoordelijk voor alle nevenactiviteiten die voor de jongste tot en met de oudste jeugd worden georganiseerd. Denk hierbij aan het tentenkamp, activiteiten rondom de vakanties maar ook de jaarlijkse playbackshow en het team van de week.

Voorzitter AC Isa Vreugdenhil 06-26215000
Algemeen lid Thom van Waardenburg 06-23105660
Algemeen lid Jesse van der Hout
Algemeen lid Daphne Kroes 06-11730575
Algemeen lid Ilse Alsemgeest 06-27368174

Materiaal

De volgende persoon draagt zorg voor alles met betrekking tot materiaal & accommodatie:

Materiaalcommissaris vacature

Sponsoring

De Sponsor commissie verzorgt de contacten met sponsors en adverteerders.

Coördinator sponsors Lucien de Winter 010-5910039
Lid Jan Eijgermans 010-5916345

Kantine commissie

De Kantine Commissie zorgt er voor dat het gebruik van de kantine De Punt goed geregeld wordt. Deze zorg bestaat onder andere uit het organiseren van de barbezetting, de schoonmaak van zowel de kantine als de kleedkamers en uiteraard festiviteiten in de loop van het seizoen.

Contactpersoon KC Sanneke Gorissen 06-40911266
Bardienst coördinator Amanda Mos
Vertegenw. bestuur Barbara Hanemaaijer 06-53348542

Werkgroepen

ODO Nieuwsbrief

De volgende personen werken aan de bijna wekelijkse verschijning van ODO Nieuwsbrief:

Aanspreekpunt Daniëlle Nicolaas 06-48469663
Technische ondersteuning Jaap van Vliet

Kleding

De kledingcommissie coördineert de kleding binnen ODO. Lees alles over hoe we dat geregeld hebben. Via deze link is het mogelijk ze een mailtje te sturen.

Mirjam Alsemgeest 06-12607684
Tarja Vermeer 06-24274091

Vertrouwencontactspersonen

De volgende twee personen zijn als vertrouwenscontactpersonen aangesteld:

Karin Godthelp Het Hoge Licht 113, Maassluis 06-41331169
Sven Lispet Boterkamp 14, Maasland