Corona protocol ODO Maasland

Protocol ODO Maasland, versie per 28 november 2021

Per 28 november 2021 zijn de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aangepast:

Voor sporters geldt dat er een geldig Coronatoegangsbewijs (CTB) moet worden getoond bij binnenkomst van de zaal. Klik hier voor de instructie. 
De kleedkamers zijn alleen toegankelijk via de zaal, dus na vertoon van het CTB.
De kantine wordt niet door ODO beheerd en dus checkt de beheerder van de kantine separaat de CTB’s.

  • Na 17.00 uur zullen er geen trainingen en wedstrijden plaatsvinden.
  • Iedereen dient 1,5 meter afstand te houden, behalve de spelers tijdens de wedstrijd in het veld.
  • Publiek is niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden die voor 17.00 uur zullen plaatsvinden.
  • Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team zijn functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen. In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken.

Hier onderstaand nog even alles op een rij:

Voor sporten op binnensportlocaties, alle spelers vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Een uitzondering hierop vormen de mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Dat zijn dus trainers, coaches, scheidsrechters, verzorgers, zaalwachten en rijdende ouders. Indien men de CTB niet kan laten zien, is toegang, en dus meedoen met de wedstrijd, niet mogelijk.

Wat betekent dit nu concreet voor ons allemaal bij ODO?

Trainingen (die voor 17.00 uur zullen plaatsvinden):

  • De seniorenteams en de 18+-ers van de A-teams zullen worden gecheckt.
  • Ouders mogen tijdens jeugdtrainingen niet naar binnen. Kinderen moeten buiten worden afgezet en weer opgehaald.

Wedstrijddagen thuis:

Iedereen betreedt de hal via de klapdeuren van de zaal. Hier vindt namelijk de controle van de QR-code plaats. De gang naar de kleedruimtes wordt dus afgesloten en dus moet je via de zaal naar de kleedkamers.  We adviseren om als functionaris (dus b.v. scheidsrechter en coaches) ook je QR-code en ID paraat te hebben om eventuele misverstanden te voorkomen. Het cafégedeelte van de Hofstede wordt door Eva en René beheerd en zij zijn verantwoordelijk voor de controle hiervan. Het kan dus zijn dat je twee keer gecontroleerd wordt op een zaterdag.

Tot aan de controle is in de openbare ruimte (de hal met de toiletten) een mondkapje verplicht.

Wedstrijddagen uit:

Spelers worden aan de deur gecontroleerd bij de door ons bezochte thuisclub. Hiervoor moet dus ook het ID getoond te worden. Wij hebben van de KNKV begrepen dat er geen coulance is als je het als team niet geregeld hebt: terugtrekken van een team is dan het gevaar met alle gevolgen van dien. Dus spreek elkaar aan voor dat je vertrekt of ieder zijn ID en telefoon bij zich heeft.

Wie doet de controle op de wedstrijddagen in de Hofstede?
Per tijdslot worden per team twee controleurs aangesteld. Dit zijn de gebruikelijke zaalwachten die altijd al worden aangesteld. De zaalwachten zijn ouders van het spelende team. De plek waar gecontroleerd wordt (bij de klapdeuren in de zaal) maakt dat er gewoon naar de wedstrijd kan worden gekeken. Vrijwilligers mogen zich uiteraard ook aanmelden om een controledienst te draaien via  e-mail

Impact van de maatregelen
Wij begrijpen dat er verschillende meningen zijn rondom dit thema. ODO wil benadrukken dat ieders mening wordt gerespecteerd. Wij moeten ons als vereniging echter houden aan de landelijke maatregelen om de gezondheidsrisico’s van iedereen zo veel mogelijk te beperken en het aantal coronabesmettingen terug te dringen. En niemand wil terug naar de situatie van een jaar geleden, toen er helemaal niet gekorfbald kon worden.

We hopen dan ook dat de maatregelen worden gerespecteerd en iedereen vragen geen discussie aan te gaan met diegene die de toegang controleert.

Houdt in je achterhoofd dat onze vrijwilligers geen invloed hebben op het overheidsbeleid en hun werkzaamheden zo goed mogelijk proberen uit te oefenen. Maar zonder een QR-code is toegang helaas niet mogelijk.

Tenslotte blijven de basisregels uiteraard van kracht:

  • Was vaak en goed je handen
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen in de samenleving.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Iedereen bedankt voor de medewerking!
Bij vragen kun je terecht bij het bestuur ( e-mail)

Vragen over wat te doen bij verkoudheid en bijvoorbeeld of je mag sporten als er iemand in je huishouden positief getest is:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Voor meer informatie over de landelijk geldende regels voor de sport:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

BASISREGELS VOOR IEDEREEN
• Heb je klachten? Blijf thuis. Laat je testen.
• Was vaak je handen
• Vermijd drukte
• Schud geen handen
• Hoest en nies in je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
En alhoewel niet meer verplicht, blijft ons advies om buiten de lijnen van het korfbalveld onderling voldoende afstand te houden.