Ouders langs de lijn

Veel kinderen vinden het prettig als er ouders of verzorgers langs de lijn staan om hun verrichtingen gade te slaan. Van gezonde belangstelling zal dan ook een stimulerende invloed uit gaan. Onder een gezonde belangstelling rekenen we echter niet de ouders die met veel verbaal geweld zich langs de lijn ophouden en de kinderen beloningen beloven voor doelpunten. Want het gaat uiteindelijk bij de kinderen van ODO om spelplezier en leermomenten. Spelplezier spreekt voor zich, toch? Maar leermomenten? Voor korfbaltechnische aanwijzingen is er een coach aangesteld, die de kinderen begeleidt en leert het korfbalspel zelfstandig te spelen, zelfstandig keuzes te maken tijdens het spel (bv. zal ik aanvallen of gaan steunen?), zelfstandig eventuele probleempjes bespreken met zijn of haar trainer, enz. Het zal de ontwikkeling en het plezier van uw kind ten goede komen.

Tot slot enkele tips:
  • Geef blijk van belangstelling, niet alleen bij thuis- maar ook bij uitwedstrijden.
  • Wees enthousiast en stimuleer uw kind om zelfstandig te handelen.
  • Gebruik geen tactische kreten. Ze hebben het al moeilijk genoeg met het korfbalspel, met zichzelf en met de tegenstander.
  • Laat het coachen aan de coach. Blijf positief, vooral bij verlies. Volgende keer beter.
  • Gun uw kind het kindzijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al moeilijk genoeg.
  • Winnen, maar ook verliezen horen bij elke sport.
  • Als uw kind talent heeft wordt dat absoluut opgemerkt.
  • De scheidsrechter doet ook zijn best. Bemoei u niet met zijn beslissingen.