Financieel

Contributie

De actuele contributie-bedragen zijn hier te vinden. Een gedeelte van de contributie moet de vereniging afdragen aan het KNKV ten behoeve van organisatie, competitie e.d. Het overige bedrag besteedt ODO aan training, zaalhuur, veld en clubgebouw, materiaal, communicatie, etc.

Van de totale begroting komt maar ca. 30% uit de contributie. De rest van de begroting wordt gedekt uit kantineopbrengst, acties (zoals oud papier, potgrond en cultureel evenement), sponsoring en donaties.

Kortingsregelingen

Het bestuur heeft de volgende regeling ingesteld: ieder derde, vierde, etc. spelend lid (Kangoeroes uitgezonderd) binnen een gezin heeft recht op een korting op de contributie. Het lukt ons helaas niet om dit automatisch administratief te verwerken, dus als je in aanmerking wil komen voor de korting stuur even een mailtje naar de penningmeester penningmeester en het wordt geregeld.

Voor kinderen van 4 t/m 18 jaar kan er in bepaalde gevallen een beroep gedaan worden op het Jeugdsportfonds van de gemeente Midden-Delfland.

Wij werken samen met het Jeugdsportfonds

Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen. Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdsportfonds

Leden die een deel van het seizoen niet kunnen spelen door blessure, zwangerschap of verblijf in het buitenland kunnen een deel van de betaalde contributie terugkrijgen. Teruggave is alleen mogelijk als het niet kunnen spelen minimaal een kwart seizoen (eerste helft veld, zaal tot de jaarwisseling, zaal na de jaarwisseling en tweede helft veld) is. Het recht op teruggave moet door de betreffende leden zelf worden aangegeven bij de penningmeester voor het einde van het lopende seizoen. Leden die gedurende het seizoen lid worden, betalen een evenredig deel van de contributie

Verzekeringen

ODO heeft voor haar leden twee verzekeringen afgesloten te weten een collectieve ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering

Collectieve ongevallenverzekering

Deze verzekering is van kracht tijdens:

  • Het zich bevinden op het korfbalveld van ODO en op de velden van andere verenigingen tijdens uitwedstrijden;
  • Activiteiten, andere dan het deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden, georganiseerd door ODO;
  • Het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats(en), waar de hiervoor genoemde evenementen plaatsvinden.

Verzekerd zijn: kosten van een ongeval, blijvende invaliditeit, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en kosten van geneeskundige behandeling. Voor schade aan auto’s ten gevolge van bijvoorbeeld een aanrijding is ODO niet verzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering is van kracht tijdens dezelfde evenementen en activiteiten als de ongevallenverzekering. Verzekerd is de aansprakelijkheid van ODO-leden voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de genoemde evenementen. Voor schade aan auto’s ten gevolge van bijvoorbeeld een aanrijding is ODO niet verzekerd.

Reiskosten

In principe is het mogelijk om benzinekosten voor uitwedstrijden te declareren. Al is de gedachte dat het niet nodig is omdat de rijbeurten eerlijk over de ouders wordt verdeeld. Senioren kunnen deze verdeling zelf maken. Er zijn echter situaties denkbaar dat het wenselijk is een vergoeding te ontvangen. Hierbij wordt voor de afstand naar de betreffende velden/sporthallen/etc. de ANWB routeplanner gehanteerd. De vergoeding bedraagt maximaal 0,19 cent per kilometer. Declaraties kunnen bij de penningmeester worden ingediend.

Declaraties

Lever de aankoopbon in bij de penningmeester. Bij aankopen noodzakelijk voor de exploitatie (eten, drinken, onderhoud, inventaris) van de kantine, dient de BTW op de nota te staan. Vermeld hierbij je rekeningnummer en de reden van de aankoop. Uiteraard kan alleen iets aangekocht worden met instemming van bestuur of commissie.

Financiële verantwoording

Tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering wordt het financieel verslag en de begroting besproken. Voor overige vragen kun je terecht bij de penningmeester.