Gezonde sportomgeving

Het beleid van ODO om een gezonde sportomgeving te realiseren

ODO is geselecteerd om via KV VERS als modelkantine voor een gezonde sportomgeving te fungeren. Om met het KV VERS project mee te kunnen doen, delen we onze data van onze verkopen geanonimiseerd met de Radboud Universiteit.

Onze visie
ODO Maasland is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen en volwassenen. Wij vinden het belangrijk dat mensen, van jong tot oud, bij ons kunnen sporten in een veilige en gezonde omgeving. Wij willen niet alleen aan sporters maar ook aan ouders en publiek laten zien dat gastvrijheid en gezelligheid niet afhankelijk is van vette snacks, overmatig drankgebruik en roken. Wie bij ons komt sporten of langs de lijn staat als supporter doet dat in een gezonde sportomgeving. Een omgeving waar je lekker en gezond kunt eten en drinken, waar bewust wordt omgegaan met alcohol, op een sportcomplex dat volledig rookvrij is en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond en sociaal gedrag.

We hebben duidelijke afspraken over alcoholbeleid, gezond eten en drinken en een rookvrij sportcomplex. Dit zijn voor ons belangrijke thema’s in ons beleid voor de gezonde sportomgeving. Wij communiceren deze afspraken en maken ze goed zichtbaar binnen de vereniging. Wij geloven in positief voorbeeldgedrag en zorgen dat ons kader en onze vrijwilligers het beleid uitdragen en er naar handelen. Zo geven we kinderen het goede voorbeeld op onze sportvereniging en bieden we iedereen een gezonde sportomgeving.

Alcoholbeleid
We hebben een verantwoord alcoholbeleid. We doen dit volgens de “Richtlijnen alcoholbeleid en sportverenigingen” die zijn opgesteld door NOC*NSF in samenwerking met Trimbos, Team:Fit, Stichting Jeugd en Alcohol en de koepel van de Nederlandse brouwers:
• we houden ons uiteraard aan de drank en horecawet;
• we geven het goede voorbeeld;
• we beperken aanbod en zichtbaarheid van alcohol;
• we zorgen voor een sfeer en omgeving waarin niemand zich gedwongen voelt om mee te de doen met drinken van alcohol.
We hebben specifieke afspraken vastgelegd in ons bestuursreglement en zorgen ervoor dat ons eigen alcoholbeleid bekend is bij onze leden en gasten en hangen dit zichtbaar op in de kantine.

Gezond eten en drinken
We hebben een gezond aanbod van eten en drinken en presenteren dit aantrekkelijk en opvallend. We doen dit volgens de Richtlijn Eetomgevingen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Wij beperken het aanbod van ongezonde producten, maken daar geen reclame voor en zetten voornamelijk gezondere producten in het zicht.
• ons aanbod passen we stap voor stap verder aan richting Schijf van Vijf producten
• we presenteren gezondere en duurzamere keuzes aantrekkelijk en opvallend
• lees ook ons advies over traktaties.

Rookvrij terrein
De gehele accommodatie van ODO Maasland is al jaren rookvrij. In het clubhuis, op het terras en langs de velden; overal is het rookvrij. Dat geldt voor eigen leden en bezoekers, maar dat geldt ook voor de diverse andere gebruikers zoals scholen, die ons terrein gebruiken. Bij de ingang geven we duidelijk opvallend aan dat het terrein rookvrij is.
Wij voorzien bewust niet in een speciale plek waar roken wel is toegestaan en spreken consequent mensen aan die toch een sigaret willen opsteken. Door de combinatie van duidelijke informatie en consequent aanspreken is het aantal mensen dat toch wil gaan roken zeer gering, kost handhaving bijzonder weinig moeite en voorkomen we ongemakkelijke situaties.