Wisselend

Inmiddels zijn we alweer op/over de helft van de zaalcompetitie. Tot en met 18 Februari is er een vol programma, daarna een blokje rust tijdens de voorjaarsvakantie (zaterdagen 25 Februari en 4 maart, op enkele inhaalwedstrijden na) en daarna stomen we door t/m de eerste week van April. En dan…….? Dan gaan we gewoon  weer lekker verder op het veld. Het verloop van de zaalcompetitie tot nu toe is qua resultaten wisselend.

Wisselend zijn ook de bijdragen van spelende leden aan het fluiten van jeugdwedstrijden. In een eerder stukje van de scheidsrechters aanwijzer Erik is al duidelijk gemaakt dat het aanwijsschema al vrij lang van te voren vast staat en is gecommuniceerd. Gelukkig gaat er heel veel goed en worden de meeste wedstrijden netjes gefloten door de aangewezen personen (of hun vervangers).

Toch bemerken we helaas dat er af en toe scheidsrechters gewoonweg niet komen opdagen.

Wat zijn de spelregels?

  • Iedereen komt een aantal keer per seizoen aan de beurt om te fluiten
  • De aanwijzingen (en data) zijn lang van te voren bekend
  • Als je verhinderd bent, zoek je zelf een vervanger (en laat je het aan de aanwijzer weten)

Tot zover de spelregels.

Niet op komen dagen en geen vervanging regelen is gewoon niet cool (netjes uitgedrukt). Je laat op dat moment de club in de steek en laat het aan de aanwezige coaches over om het op te lossen. Wat dan kan betekenen dat ze zelf gaan fluiten en niet kunnen coachen.

We doen daarom nogmaals een dringend beroep op de leden om hier in hun verantwoordelijkheid te nemen!

Namens het bestuur,

Rob van der Hak