ODO verlengt met gehele technische en medische staf

Het is mij een genoegen om hier te mogen mededelen dat ODO overeenstemming heeft bereikt met de gehele technische en medische staf voor het volgende seizoen. In korfbaljaargang 2018-2019 staan ook Rob Berreboom (ODO 1) , Alex van der Meijs (ODO 2), Erna Fischer (ODO A1) en Frits van Manen (ODO B1) langs de lijn. Ook kan heel ODO een jaar lang gebruik maken van de kunde van onze sportmedisch-verzorger Remco Verbarendse. We zijn blij dat we al in een vroeg stadium de contracten hebben kunnen verlengen. We hopen op korte termijn mededelingen te kunnen doen over de rest van de begeleidingsstaf.

Namens het bestuur, Jaap