Van de Technische commissie

Vorige week zaterdag een fantastisch nieuw begin van de competitie, met volop leven in de brouwerij op de Baanderheer, met spelers, teams, coaches en publiek, en vrije toegang tot de hernieuwde kantine. Het is voor iedereen ook wel weer even wennen, zo ook voor de Technische commissie.  Allerlei zaken die zo rond de opstart plaatsvinden moeten dan weer geregeld worden en de automatismen waren we een klein beetje kwijt na een lange Corona pauze. Inmiddels is de boel weer ‘op de rit’ maar liggen er zeker nog uitdagingen die op korte termijn ingevuld moeten worden, zoals:

  • het rondkrijgen van de trainers/coaches voor de jongste jeugd (we zoeken nog steeds enthousiaste junioren die bij de F teams gaan helpen)
  • het invullen van het Wedstrijd Secretariaat voor de B en C (en evt, D) teams
  • het vinden van een coördinator voor het aanwijzen van scheidsrechters.

Heb je interesse hierin en wil je meer weten? Spreek mij aan of stuur een appje naar 06 13717049….

Nieuwe leden In het afgelopen seizoen mochten we heel veel nieuwe leden verwelkomen, en daar is ODO natuurlijk hartstikke blij mee. En de aanmeldingen druppelen ook nu binnen! Voor de nieuwe leden en hun ouders zullen we bijeenkomsten organiseren rond de wedstrijden van de kids, om wat meer te vertellen over de organisatie en wat er wordt verwacht van de ouders. Bijvoorbeeld, in geval van afwezigheid voor een wedstrijd, dit tijdig te melden aan de betreffende wedstrijdsecretaris.

Nieuwe teams en indelingen ODO heeft nu 23 teams en daar zijn we trots op. Mede door de instroom van jonge leden groeien we gestaag! In enkele leeftijdscategorieën is de balans in jongens/meisjes en hun leeftijden niet in balans. Dit is al meerdere jaren zo, en met een goede aanwas vanuit de jongste jeugd zal dit zich naar verwachting in de komende jaren herstellen. Maar in enkele teams hebben we er nu wel degelijk mee te maken, waarbij er soms ook nog eens maar net 8 of 9 spelers per team zijn.

De leeftijd peildatum voor de bond is 1 Januari. Dus als voorbeeld, als je per 1 Januari 2022 15 jaar bent, dan tel je als 15-jarige mee bij de team indelingen, in dit geval de junioren. Soms kunnen we een team indelen met een mix van spelers die 14/15 jaar zijn, om ze een leeftijd categorie lager te kunnen indelen. Maar soms ook niet. Dit seizoen gaat e.e.a. op voor het 3e junioren team, waar de heren 16+ zijn voor de bond. De dames zijn, voor de bond, 15 jaar. Dat team kan dan niet in de B categorie ingedeeld blijven.  Bij de poule indelingen wordt er door de bond rekening gehouden met deze leeftijdsverhoudingen. Een ander voorbeeld is het 2e C-team dat een mix heeft van spelers die deels nog de D leeftijd hebben, deels wel de C leeftijd. Voor alle team, maar in het bijzonere deze 2 teams, zal het wennen zijn!

 

Namens de Tc,

Rob van der Hak

voorzitter