Trainingen Senioren UPDATE 9 November 17.00 uur

Na dubbelcheck met o.a. gemeente Midden-Delfland zijn we blij te vermelden dat we de trainingen kunnen laten doorgaan, met inachtneming van de verscherpte regels. Dit houdt in dat de senioren trainen in 2-tallen, welke samenstelling tijdens de training niet gewijzigd mag worden, en de 2-tallen houden onderling en tot de andere 2-tallen 1,5 meter afstand. Zoals eerder vermeld gaan we per deze week de zaal in:

Dinsdag 10 november:

ODO selectie Lentiz hal 21.15 – 22.15 uur (i.v.m. Webinar KVVERS)

ODO 3, 4, 5 Hofstede 21.15 – 22.15 uur (ook i.v.m. Webinar KVVERS)

Dinsdagen daarna:

ODO selectie Lentiz hal 20.55 – 22.15 uur

ODO 3, 4, 5 Hofstede 21.10 – 22.15 uur

Donderdagen:

ODO selectie Hofstede 20.55 – 22.00 uur

De selectie zal (na de eerste keer compleet) trainen met een maximale groepsgrootte van 16 spelers exclusief trainers, en dus soms rouleren.

Bij de overige senioren verzoeken wij je aan te melden via de groepsapp, zodat we de groepsgrootte kunnen monitoren.

De aanvangstijden zijn i.v.m. het voorkomen van teveel ‘kruisverkeer’. Het verzoek is om zo kort mogelijk voor aanvang van de training aanwezig te zijn, en de Hofstede via de hoofdingang te betreden en na de training z.s.m. via de zijingang te verlaten.

Omkleden/schoeisel wissel in de sporthal, niet in de entreehal. Kleedkamers zijn dicht; toiletten zijn wel open)

Bij deze nogmaals: we trainen in de zaal, met open deuren. De ventilatie van beide sporthallen is goedgekeurd. In het geval je er geen goed gevoel bij hebt om binnen te trainen, kies er dan voor om niet te komen. Laat het in dat geval wel even weten aan ondergetekende.

Namens de Technische commissie,

Rob van der Hak


Zondag 8 November

Op 10 Oktober werden de laatste veldwedstrijden gespeeld voor alle teams, waarmee de breedtesport competities en die van de D1 in ieder geval ‘normaal’ werden beëindigd.  Voor de senioren en A1 betekende het helaas een voortijdig einde van de 1e held veldcompetitie.

De extra maatregelen per 13 Oktober werden onder meer voor de korfbalsport vertaald in een fikse stap terug ook op trainingsgebied, met 4-tallen trainen waarbij onderling de 1,5 meter gewaarborgd moet blijven en ook tussen de 4-tallen minimaal 1,5 meter. Om toch zoveel mogelijk trainingen aan te bieden zijn de trainers aan de slag gegaan met deze toch wel beperkingen. En, we hebben ook besloten om voorlopig buiten te blijven trainen. De selectie heeft inmiddels al een aantal keren buiten getraind; helaas is dat voor de overige senioren nog niet gelukt. Met het oog op die 4-tallen werd een minimum van 12 spelers gesteld om te gaan trainen. Helaas is dat de afgelopen 2 weken niet gelukt, en dat laatste vinden we uiteraard heel erg jammer. We zoeken echt naar mogelijkheden om voor iedereen training aan te bieden.

Na de extra verscherpte maatregelen per 4 November zijn we afgelopen donderdag van start gegaan met trainingen in 2-tallen voor de selectie. Inmiddels is gebleken dat de verscherpte regels door de verschillende sportbonden en ook veiligheidsregio’s/lokale gemeenten niet op dezelfde manier vertaald worden.

In korfballand heerst toch wel verwarring over wat wel/niet mag of kan. we zijn druk bezig om via het KNKV en de gemeente informatie te krijgen op welke wijze training aangeboden mag worden. We hopen deze informatie uiteraard z.s.m. te krijgen. Tot dan zullen we geen trainingen voor de senioren organiseren. We willen zeker niet zelf de randen van de grenzen opzoeken, hoe graag we ook willen trainen. Zodra er nieuws is melden we dat uiteraard direct.

Het stond op de planning om vanaf deze week ook met de senioren binnen te gaan trainen. Mocht er groen licht komen van de gemeente, dan zullen we daar zeker mee doorgaan, met inachtneming van de regels. De exacte tijden en locatie volgen zodra we groen licht hebben. We kunnen ons ook voorstellen dat er spelers zijn die zo hun eigen gedachten hebben over het binnen trainen vanwege Corona. Zowel sporthal De Hofstede als Lentiz hebben een ventilatiesysteem dat is goedgekeurd door de gemeente Midden Delfland. Er wordt getraind met geopende deuren. Mocht je desondanks niet binnen willen trainen, laat het dan gerust weten aan ondergetekende dan kunnen we dat meenemen.

Namens de Technische Commissie,

Rob van der Hak