Rob en Claudia krijgen de “Uitschieter”; verslag van de ALV

Zo’n 30 aanwezigen vanavond woonden de Algemene Ledenvergadering bij van ODO. De voorzitter begon met de mededeling dat het een lastig jaar voor ODO was geweest, gedoe rond Lennart, degradatie ODO 1, het toch niet doorgaan met Dirk en het grootst mogelijke verlies voor ODO maar vooral voor de familie Vermeer: het overlijden van Arne. Natuurlijk waren er ook een hoop positieve dingen te bespeuren, het 65 jarig jubileum van de vereniging in combinatie met het 25 jarig hoofdsponsorschap van BVB Substrates, het kamp met de hele vereniging en het groeiende aantal jeugdleden  in de jongste categorie.

Na het vaststellen van de notulen van de ALV van vorig jaar en het jaarverslag stond het eerste bespreekpunt op de agenda. Het bestuur signaleert dat het moeilijker wordt om trainers en coaches kwantitatief en kwalitatief zo in te vullen als zij voor ogen heeft. De vergadering deelde deze constatering en zag ook dat velen, vaak na vele jaren  trouw een ploegje op sleeptouw, hier niet meer toe bereid zijn. Terecht werd opgemerkt dat sommigen best een valide reden kunnen hebben hiervoor. Maar de participatie uit de selectie (+- 50%) wordt als te laag gezien. Zeker omdat het verenigingsmodel, met investeringen in betaalde trainers voor de selectie, er op berekend is dat deze know-how doorgegeven wordt aan de jeugd.

Kees van der Vaart wees er op dat deze signalering een gevolg is van een mentaliteitsverandering richting onverschilligheid. Rotzooi laten slingeren, te laat komen voor vrijwilligerstaken. De voorzitter gaf aan hij het beeld herkend, maar dat hij het moeilijk vind daar actief verandering in aan te brengen. De suggestie om ouders van jeugdleden meer te betrekken bij niet-korfbaltechnische taken zoals bardiensten wordt omarmd. Olaf Passchier gaf aan dat hij als ouder bij de hockey voor vele taken simpelweg ingeroosterd wordt. Van zo’n verplichting is bij ODO nog geen sprake, maar het bestuur zal nog explicieter moeten aangeven dat dit de begeleiding van hun kinderen een boost kan geven doordat leden met korfbalkennis zich meer kunnen richten op het trainen/coachen van een team in plaats van bijvoorbeeld ingezet worden als bardienst.

Een luchtiger onderwerp was de discussie rondom het uitbreiden van het sportaanbod bij ODO. Met name jeu de boules en beachkorfbal worden genoemd. De vergadering onderkent het belang van het verder benutten van de accommodatie dan de vijf maanden per jaar dat er wedstrijdkorfbal gespeeld wordt, en de kansen die dat biedt om andere doelgroepen aan ODO te verbinden. Vanuit de vergadering komt het pleidooi om de Midweek groep te laten groeien.

Het bestuur gaat op zoek naar initiatiefnemers die handen en voeten kunnen geven aan jeu de boules bij ODO. De suggestie om eerst laagdrempelig een zomer te experimenteren met beachkorfbal in plaats van direct een definitief court aan te leggen wordt meegenomen.

Het financiële stuk kende enige uitleg maar weinig verrassingen, behalve dat een nagekomen meevaller in de potgrondactie uiteindelijk een positief resultaat oplevert over 2014/2015. Verder werd het tweetal acties (potgrond en oud papier) als weinig ervaren, misschien tijd voor iets nieuws?
De kascontrole-commissie bestaande uit Jacco Moerman en Wim Poot (in plaats van Lucien de Winter, die door het bestuur voorgedragen was als nieuwe penningmeester) stelde de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen, en dit werd met applaus voor de penningmeester bekrachtigd. Wouter van Leeuwen en Jacco Moerman zullen volgend jaar in de kascontrole-commissie plaats nemen.

Na ongeveer een decennium nam Janneke van der Vaart afscheid van het bestuur als penningmeester. Lovende woorden waren er van de voorzitter voor haar jarenlange inzet en roemde haar nauwkeurigheid. De vergadering gaf zijn vertrouwen aan opvolger Lucien de Winter, en ook Bram Hanemaaijer werd gekozen als vertegenwoordiger van de Technische Commissie in het bestuur. Het bestuur blijft op zoek naar een vrijwilligerscoördinator.

Naast bloemen voor Janneke was er applaus en presentjes voor afscheidnemende commissieleden Erik Passchier, Margot van Viersen en Kees van Popering. Ook afscheid nemend bestuurslid Margreet Hanemaaijer viel dezelfde eer te beurt. De ‘Uitschieter’ (de onderscheiding voor mensen die ondanks, of dankzij dat zij doorgaan met hun functie in het zonnetje gezet worden) ging geheel terecht naar Rob van der Hak (trainer pupillen, TC) en Claudia Vreugdenhil (wedstrijdsecretaris, oefenwedstrijden, TC).

Tijdens de rondvraag kwamen nog de volgende zaken aan bod.

  • Hoe zit het met het overvolle tassenrek met vooral andere zaken dan tassen? De voorzitter antwoordt dat het bestuur in samenspraak met de stichting bezig is met een uitbreiding aan de keuken-zijde om meer droge opslag te creëren voor spullen die niet in de container kunnen.
  • Zijn er nog teamouders? Dit is ooit opgezet om trainers te ontlasten van niet-korfbalgerelateerde taken. Uit de vergadering komt het beeld dat deze ouders nooit ingezet werden voor taken en dat het versloft is.
  • Er staan soms overdag nog raampjes van de kleedkamers open. Kees van der Vaart antwoorde dat dit gewenst is ten behoeve van de ventilatie van de kleedkamers..
  • Kan het hekwerk van het kunstgras aan de terraszijde iets lager zodat er beter over heen te kijken? De voorzitter neemt het mee.
  • Kunnen de kleinere veldafmetingen worden gemarkeerd op het kunstgras zodat tijdens trainingen eenvoudig met pionnen de afmeting te pakken valt? Ook dit wordt meegenomen.
  • Er wordt opgemerkt dat bij binnenkomst van de kantine er nog steeds huisregels hangen met onder de 16 geen alcohol. De voorzitter probeert zich te redden met de opmerking dat ODO zeker geen alcohol onder de 16 schenkt, maar dit zal wijzigen in ons beleid geen alcohol onder de 18.
  • Er wordt gevraagd of er kinderen mogen spelen in de bergruimtes van de speeltoestellen in De Hofstede. Antwoord is ondubbelzinnig nee, maar de voorzitter roept wel iedereen hierin op consequent te zijn en ook spelen met ballen in de gangen niet te tolereren.  Er wordt geopperd of er misschien een speelhoekje in de Hofstede kan worden gemaakt, misschien in overleg met de sporthalbeheerders.
  • Zijn de zaalwachtshirts nog steeds verplicht? Antwoord: ja.

Kees van der Vaart had de nabrander dat er mogelijk een vos op het kunstgrasveld rondloopt met een voorkeur voor de putjes voor de paal, en het veld ook wel eens als wc beschouwd. De voorzitter kopte hem in en zei dat er maar snel een ODO Vossenjacht georganiseerd moest worden. Hier was toch echt een einde gekomen aan de vergadering; tegen tien uur bedankte de voorzitter de aanwezigen en nodigde hen uit voor een drankje.