Vragenlijst vrijwilligers ouders

Graag houden we een inventarisatie onder de ouders van alle ODO jeugdleden om de bereidheid voor diverse vrijwilligerstaken te peilen. Een vereniging kan alleen op vrijwilligers draaien en daar hebben we u als ouder ook bij nodig! Daarom deze vragenlijst, misschien kunt u ons al met een klein taakje helpen, bijvoorbeeld 1x per seizoen een bardienst draaien.

Deze enquête houden wij periodiek. Met het veldseizoen dat net begonnen is, willen we graag een beeld hebben van de bereidheid en mogelijkheden om te helpen bij alle noodzakelijke activiteiten.

Indien van toepassing, willen we vragen of beide ouders de lijst apart van elkaar invullen. Het kost maar een paar minuten. Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

PS: als u de lijst afgelopen seizoen al digitaal of op papier heeft ingevuld, dan hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Hartelijke groet namens het bestuur,

Barbara Hanemaaijer