Van de Ledenadministratie: Pasfoto’s en jou gegevens!

Pasfoto inleveren!

Van een aantal leden is de spelerskaart verlopen en moet er een nieuwe recente pasfoto (als bijv. in een paspoort) ingeleverd worden. De betreffende leden (of hun ouders/verzorgers) krijgen hierover binnen enkele weken persoonlijk bericht op het door hen opgegeven emailadres. De pasfoto kan digitaal aangeleverd worden op het mailadres van de ledenadministratie ( leden) of bij mij in een enveloppe in de brievenbus, Hoefslag 21, 3155 BZ Maasland. Zet dan wel even je naam en geboortedatum achterop de pasfoto. Doe het snel, uiterlijk voor 1 augustus a.s., dan kan je in september gewoon weer korfballen!

Verandering van je gegevens

Bij verhuizing en/of wijzigingen in telefoonnummer, e-mailadres e.d., dit graag z.s.m. doorgeven aan de secretaris ( secretaris) en de ledenadministratie ( leden). Op deze manier kan ODO de ledenlijst up-to-date houden en ervoor zorgen dat alle informatie rechtstreeks en goed naar je toe komt.

Bij voorbaat dank,

Jasper Moerman

ledenadministratie