Leden sponsorcommissie

Contracten en contacten met sponsors en werving van nieuwe sponsors.
Drie vergaderingen per jaar, tijdsbesteding ca. 1 uur in de maand.
Het gaat voornamelijk over het onderhouden van onze bestaande contacten en waar mogelijk het uitbreiden van het sponsor bestand.

Vragen of aanmelding graag per mail naar de secretaris