Onderhoud op en rond onze accommodatie

Onderhoud clubgebouw

Regelmatig nalopen van de voorzieningen, kleinere klussen zelf uitvoeren (deurknop vastzetten, een lamp vervangen) en groter onderhoud uitbesteden in overleg met een verantwoordelijke van ODO.

Onderhoud velden, bestrating en groenvoorzieningen

Werkzaamheden zoals maaien zijn uitbesteed. Het snoeiwerk, onkruidbestrijding, kleiner straatwerk enz. doet ODO zelf.
Tijdsbesteding: 4 keer per jaar een dagdeel onder leiding van een verantwoordelijke van ODO. Planning zeer flexibel!

Vragen of aanmelden kan per mail of bij Kees van der Vaart