Coronamaatregelen – Vanaf zaterdag 13 november 19.00 uur

Zaterdag 13 november zijn weer nieuwe coronamaatregelen van kracht geworden. De enige wijzigingen ten opzichte van verleden week zijn als volgt:

 • Publiek is niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team zijn functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen. In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken.

Hier onderstaand nog even alles op een rij:

Per 13 november is voor sporten op binnensportlocaties, alle spelers vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Een uitzondering hierop vormen de mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Dat zijn dus trainers, coaches, scheidsrechters, verzorgers, zaalwachten en rijdende ouders. Indien men de CTB niet kan laten zien, is toegang, en dus meedoen met de wedstrijd, niet mogelijk.

Wat betekent dit nu concreet voor ons allemaal bij ODO?

Trainingsavonden:

 • De seniorenteams en de 18+-ers van de A-teams zullen worden gecheckt.
 • Ouders mogen tijdens jeugdtrainingen niet naar binnen. Kinderen moeten buiten worden afgezet en weer opgehaald.

Wedstrijddagen thuis:

Iedereen betreedt de hal via de klapdeuren van de zaal. Hier vindt namelijk de controle van de QR-code plaats. De gang naar de kleedruimtes wordt dus afgesloten en dus moet je via de zaal naar de kleedkamers.  We adviseren om als functionaris (dus b.v. scheidsrechter en coaches) ook je QR-code en ID paraat te hebben om eventuele misverstanden te voorkomen. Het cafégedeelte van de Hofstede wordt door Eva en René beheerd en zij zijn verantwoordelijk voor de controle hiervan. Het kan dus zijn dat je twee keer gecontroleerd wordt op een zaterdag.

Tot aan de controle is in de openbare ruimte (de hal met de toiletten) een mondkapje verplicht.

Wedstrijddagen uit:

Spelers worden aan de deur gecontroleerd bij de door ons bezochte thuisclub. Hiervoor moet dus ook het ID getoond te worden. Wij hebben van de KNKV begrepen dat er geen coulance is als je het als team niet geregeld hebt: terugtrekken van een team is dan het gevaar met alle gevolgen van dien. Dus spreek elkaar aan voor dat je vertrekt of ieder zijn ID en telefoon bij zich heeft.

Wie doet de controle op de wedstrijddagen in de Hofstede?
Per tijdslot worden per team twee controleurs aangesteld. Dit zijn de gebruikelijke zaalwachten die altijd al worden aangesteld. De zaalwachten zijn ouders van het spelende team. De plek waar gecontroleerd wordt (bij de klapdeuren in de zaal) maakt dat er gewoon naar de wedstrijd kan worden gekeken. Vrijwilligers mogen zich uiteraard ook aanmelden om een controledienst te draaien via  e-mail

Hoe kan ik een check doen op het coronatoegangsbewijs?
Om het coronatoegangsbewijs van leden te kunnen scannen, is de Scanner voor CoronaCheck-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone vanaf IOS 12) of op Google Play Store (vanaf Android 6). De telefoon heeft verder een werkende camera nodig.

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van QR-codes op papier moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken (zie coronacheck.nl).

De check op het CTB gebeurt door de QR-code te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

 • De eerste letter van de voornaam; en/of
 • De eerste letter van de achternaam; en/of
 • De geboortedag; en/of
 • De geboortemaand.

De check op het CTB is voldaan wanneer:

 • de scanner groen kleurt; en
 • de gegevens op het ID overeenkomen.

Impact van de maatregelen
Wij begrijpen dat er verschillende meningen zijn rondom dit thema. ODO wil benadrukken dat ieders mening wordt gerespecteerd. Wij moeten ons als vereniging echter houden aan de landelijke maatregelen om de gezondheidsrisico’s van iedereen zo veel mogelijk te beperken en het aantal coronabesmettingen terug te dringen. En niemand wil terug naar de situatie van een jaar geleden, toen er helemaal niet gekorfbald kon worden.

We hopen dan ook dat de maatregelen worden gerespecteerd en iedereen vragen geen discussie aan te gaan met diegene die de toegang controleert.

Houdt in je achterhoofd dat onze vrijwilligers geen invloed hebben op het overheidsbeleid en hun werkzaamheden zo goed mogelijk proberen uit te oefenen. Maar zonder een QR-code is toegang helaas niet mogelijk.

Tenslotte blijven de basisregels uiteraard van kracht:

 • Was vaak en goed je handen
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen in de samenleving.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Iedereen bedankt voor de medewerking!
Bij vragen kun je terecht bij het bestuur ( e-mail)