Bericht van de Radboud Universiteit Nijmegen

Om invulling te geven aan de doelen uit het preventieakkoord worden er 12 fieldlabs (sportclubs waar geëxperimenteerd gaat worden) in de sport gekozen waar alle aspecten van de gezonde sportomgeving worden ingezet, uitgetest en gemonitord. Omdat wij dit een belangrijk doel vinden heeft onze club hier zijn medewerking aan verleend.

Dit betekent dat er in de komende twee jaar (tot augustus 2023) verschillende onderzoeken worden gedaan op onze club. Dit zal voornamelijk plaatsvinden in de clubkantine. Hiervoor wordt communicatie in de kantine (bijv. posters), maar indien nodig ook communicatie op onze sociale media kanalen ingezet (bijv. Facebook).

Om de effectiviteit van de interventies te toetsen zal de universiteit gebruik maken van de verkoopgegevens uit de kassa. Jullie hebben hierbij de garantie dat de door de universiteit verwerkte gegevens altijd anoniem zullen zijn en niet te herleiden zijn naar individuele clubleden of bezoekers.

De onderzoekers van de Radboud Universiteit en de sportbond zijn ontzettend blij met de deelname van onze club, omdat op basis van de bevindingen en ervaringen die worden opgedaan, landelijke richtlijnen en interventies kunnen worden (door)ontwikkeld. De FC/ SV Vers verenigingen zijn leerplekken, waar zoveel mogelijk verenigingen en mensen door geïnspireerd worden.

Bij vragen, opmerkingen of zorgen over dit onderzoek, kun je contact opnemen met de verantwoordelijke onderzoeker dr. Saar Mollen ( e-mail), Radboud Universiteit Nijmegen, Behavioral Science Institute, Behavior Change and Well-being group, Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen.
Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt die je liever niet met de verantwoordelijke onderzoeker wilt delen, kun je contact opnemen met de BSI Research Data Officer via  e-mail. De BSI Research Data Officer is een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor onderzoeksgerelateerde zaken en is niet betrokken bij deze studie