Een Punt maken (2): Bouw in 1977

In de serie Een Punt maken schrijft Jaap Lock over de bouw van de kantine in 1977:

Voor het bouwen van het nieuwe clubhuis heeft de Technische bouwcommissie  (Teboko/Fiboko) 2 opties bekeken, het bouwen van clubhuis in Houtbouw en een Steenbouw clubhuis. Er was een offerte voor het bouwen van een  houtbouw clubhuis de kosten daarvan waren ongeveer rond de 90.000,– gulden. We vonden dat dermate hoog dat we een stenen clubhuis ambieerden.

In die tijd had ODO best  aardig gespaard voor het bouwen van een nieuw clubhuis. Wij gingen voor  een stenen clubhuis met zo min mogelijk kosten. Ik werkte toen bij een Aannemingsbedrijf in Vlaardingen, wij hadden daar nog een tekentafel staan, en om kosten te besparen ben ik een clubhuis gaan tekenen. De calculator van dat aannemingsbedrijf  heeft daarvan een calculatie gemaakt,  ik dacht dat we uitkwamen op een bedrag van ca 130.000,– gulden. Door zelfwerkzaamheid zouden we veel kunnen besparen.

Omdat MVV 27 en de Lagere Tuinbouwschool puntdaken hadden, moest ook ODO  voor het aanvragen van een bouwvergunning een clubhuis ontwerpen met een punt dak, aldus zo getekend. ODO diende een bouwaanvraag in met de door mij getekend clubhuis, uitgevoerd in metselwerk en met een puntdak.

De bouwaanvraag werd bij de Gemeente Maasland ingediend, de procedure was in die tijd dat eerst de plannen bij Stad en Landschap werden beoordeeld, alvorens  een bouwvergunning door de Gemeente Maasland kon worden afgegeven. Ik werd verzocht door Stad en Land in Rotterdam  om een toelichting op het ontwerp te geven. Zij hadden veel op- en aanmerkingen, o.a. dat de puntdak kleiner moest worden, maar met name omdat de tekening niet was gemaakt door een  Architectenbureau, het plan werd afgekeurd. Ik heb daarna een bevriend architectenbureau ingeschakeld, Snijders uit Vlaardingen, zij hebben hun Logo van het Architectenbureau Snijders rechts onderop te tekening geplaatst  en de aanvraag is opnieuw ingediend. De heer Hendriks van het architectenbureau heeft bij Stad en Land in Rotterdam nog enige toelichting gegeven, waarna Stad en Landschap akkoord konden gaan en de Gemeente Maasland de Bouwaanvraag kon honoreren.

Jaap Lock

De Teboko (Technische Bouwcommissie) bestond uit: Hans Schoneveld, Kees van de Vaart, Kees Goededorp,Maarten Jordaan en Jaap Lock

Bekijk hieronder het plakboek van Jaap Lock over de bouw en opening van De Punt
Bouw kantine 1977 - Plakboek