ODO start met nieuwe wekelijkse nieuwsbrief

Met het uitbreken van de Corona pandemie droogde ook de behoefte op om wekelijks een Praatpaal te maken. Echter, er bestonden al langer ideeën om van een opgemaakte PDF om te gaan schakelen naar een nieuwsbrief die meer als leeswijzer van de ODO-site is dan dat hij ook alle technische aanwijzingen zoals opstellingen, barroosters en adverteerders bevat. We weten nog steeds niet hoe we alles in een nieuwsbrief en op de site gaan weergeven, maar we hebben nu wel momentum omdat er (helaas) geen technische info is zoals barroosters. Met het weer langzaam terugschakelen naar het normale korfballeven zullen we ook daar wel weer een passende plek voor vinden. We denken in elk geval dat we de mooie content – die toch weer steeds vaker op onze site verschijnt – onder een breder publiek onder de aandacht brengen dan nu het geval is. Want hoewel we best vaak mooie linkjes posten op sociale media naar onze site, we willen daar niet primair van afhankelijk zijn in onze nieuwsvoorziening.

Nadat we technisch alle hobbels rechtgestreken hebben zullen we dit samen met de Praatpaal redactie verder vorm gaan geven.

Groet, Jaap

NB: De eerste nieuwsbrief lees je hier. Aanmelden voor de vernieuwde nieuwsbrief kan hier.