Van het bestuur

Afgelopen week hadden wij wederom een online bijeenkomst als bestuur. Alweer de zoveelste waarbij we elkaar niet fysiek maar via de schermen treffen. Voor een bestuursvergadering niet zo gezellig, maar prima te doen. Er is groter leed in Nederland en de wereld. Al verlangen wij ook naar f2f vergadering met een lekker glaasje water of wijn achteraf. Maar goed, de komende maanden hopen en verwachten wij wel verbetering, het is nog even de tanden op elkaar.

Er speelt best wel het een en ander in de vereniging, dus we hadden een volle vergadering. In dit stukje geef ik een aantal zaken weer. Voor vragen kan een ieder natuurlijk met een van ons schakelen (Marjan, Laura, Barbara, Daniëlle, Rob of ondergetekende).

Het eerste punt is Corona en de versoepeling van de maatregelen. Tot en met 26 jaar kunnen we op de training bij ODO weer gewoon los. Dus van 17 jaar is de grens opgetrokken. Nog steeds een grens waardoor een aantal leden qua trainingen (wedstrijden mag nog helemaal niet met andere verenigingen) geraakt worden. Als ODO volgen wij natuurlijk de regels van de overheid en de uitwerking hiervan door de sportbonden. We gaan dus met de senioren onder de 27 het aanbod uitbreiden. Voor de senioren die ouder zijn, hebben we geïnventariseerd wat de behoefte is en zullen we vanaf komende zaterdagmiddag een training onder leiding van Frits aanbieden, binnen de huidige richtlijnen, dus met tweetallen. Voor de jeugd onder de 18 jaar verandert er nog niet zoveel. Die gaan gewoon door met het huidige programma, waarbij we scherp blijven om voor afwisseling te blijven zorgen (zoals de geslaagde clinic met mensen vanuit (jong) Oranje). Nu we naar het voorjaar gaan, wordt het ook makkelijker om buiten leuke trainingen aan te bieden.

Tweede punt is de contributie. We beseffen dat we minder aanbieden dan normaal gesproken. Toch hebben we besloten om de contributies voor dit jaar niet te verlagen. Los van onze financiële situatie denken wij dat het het beste is om maximaal te proberen te investeren in binding en activiteiten voor onze leden. Daarvoor beraden we ons op plannen en hebben we ook al een aantal zaken georganiseerd. Volg deze site en andere communicaties nauwgezet. Wel een opmerking: We kunnen heel goed begrijpen als mensen in de financiële problemen komen. Zeker in combinatie met een beperkter aanbod kunnen deze mensen met de penningmeester vertrouwelijk contact opnemen en gaan we een regeling treffen. We willen iedereen bij de vereniging betrokken houden!

Een derde punt is de potgrondactie. Ondanks de vreemde fase waarin we ons bevinden, of wellicht zelfs door de vreemde situatie, loopt deze actie als een speer. Zo goed zelfs dat we nog extra handen nodig hebben om alle potgrond in realistische tijd te verspreiden. Via de app-groepen van de jeugdteams roepen we dan ook alle sterke mannen op om zich aan te melden om op 13 maart twee uurtjes de handen uit de mouwen te steken op Corona gepaste wijze. Meld je aan bij Pien van der Meer, gegevens zijn reeds verspreid.

Een volgend punt is het kamp van dit jaar. Hoewel de regels voor Pinksteren dit jaar nog niet helemaal helder zijn, hebben wij besloten om het kamp ook dit jaar over te slaan. We gaan er vanuit dat het nog niet toegestaan is in die periode. Mocht op het laatste moment toch duidelijk worden dat er iets mag, dan is het organiseren van een kamp helaas niet meer mogelijk. We vragen om jullie begrip, maar kunnen niet anders besluiten.

Dan hebben we nog trainers voor volgend jaar. Inmiddels is duidelijk dat vrijwel de gehele technische staf volgend seizoen bij ODO opnieuw aanwezig is. Leon, Patrick, Frits en Remco gaan nog een jaartje bij ODO door. Daar zijn we zeer content mee als bestuur.

Tenslotte de verbouwing van de ODO kantine, die gaat heel erg goed. Mensen die bij ODO komen, zien harde werkers en veel progressie. Als we de kantine weer open mogen doen dan hebben wij echt een prachtige en vernieuwde accommodatie, aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Als bestuur zijn we enorm trots op het resultaat en ook erom trots op de grote inzet van een aantal ODO leden. Echt een top-prestatie. Komt dat zien (als het weer mag).

Kortom er gebeurt heel veel bij ODO, ondanks dat het korfbal op een lager pitje staat. Hou nog even vol allemaal!

Namens het bestuur, Erik Passchier.