Oud-papier is gewoon opgehaald

Ook deze vrijdag, midden in de Corona-tijd, is het papier weer keurig door een aantal ODO-vrijwilligers opgehaald. Hiermee is weer een deel van onze inkomsten gewaarborgd. Om het werk veilig te kunnen doen, mochten de vrijwilligers niet meerijden in de cabine en onderling diende (uiteraard) de juiste afstand aangehouden te worden. De papierprijs is dalende in de wereld en daarom worden de inkomsten voor ODO ook steeds minder, maar toch is het elke keer wel waard om even een aantal uur op vrijdagavond te besteden aan deze dorpse activiteit. De hesjes hingen zaterdagochtend al weer schoon aan de waslijn voor een volgende papierophaalavond.