Terugblik Wij-zijn-onderweg bijeenkomst

Prestatiekorfbal bij ODO

Afgelopen woensdagavond 19 Februari werd er in de ODO kantine een discussiebijeenkomst gehouden met bovenstaand onderwerp als thema. Op de uitnodiging waren een 20-tal ODO leden afgekomen, vanuit selectie maar ook overige senioren en A/B jeugd.

Onder leiding van Erik Passchier werd een inleiding gegeven aan de hand van het project ‘Bouwen aan de Basis’ (waarin een aantal belangrijke stappen werden gezet op o.a. accommodatie gebied, denk daarbij aan het nieuwe kunstgrasveld en meer) .

Vervolgens werd gesproken over de stijgende lijn in korfbalprestaties van met namen de jeugdteams B t/m F in de afgelopen jaren, door inspanningen op velerlei gebied, zoals training aanbod, -frequentie, de trainers zelf, etc. Daarna werd de aanwezigen gevraagd om in groepjes met elkaar te bespreken wat zij van al die ontwikkelingen vinden, wat gaat goed, wat kan beter en/of wat mis je? En welke stappen kan/moet ODO zetten?

De groepjes presenteerden hun bevindingen en aan de hand hiervan ontstond een levendige, positieve sfeer met heel veel observaties en input. Bekende problemen maar ook veel nieuwe ideeën. Duidelijk was dat het organiseren van deze avond zeer op prijs werd gesteld en voldoet aan een behoefte om te verbinden en samen vooruit te denken en doen. Alle aanwezigen kregen na afloop de notitie ‘ODO WOOW!’ (We are On Our Way!) mee. Deze notitie zal worden gestuurd aan alle rechtstreeks uitgenodigde ODO spelers en zal binnenkort ook op de ODO site gezet worden.
Dit is een beknopte weergave van de avond; binnenkort komt er een volledig verslag inclusief analyse en planning voor vervolgstappen en -avonden!

Namens Bestuur en Technische cie.

Dank voor jullie enthousiaste bijdrage!
Erik Passchier
Rob van der Hak