We zijn onderweg!

Op woensdagavond 19 februari organiseren bestuur en TC van ODO in de kantine aan de Baanderheer, start 20.00 uur, een avond over de toekomst van het prestatie korfbal bij ODO. We willen bij deze iedereen vanaf de B-leeftijd die in de senioren selectie van ODO speelt of ambitie heeft in deze ODO-selectie te komen uitnodigen. Lees vooral verder waarom we heel graag willen dat er veel ambitieuze korfballers aanwezig zijn. Uiterlijk 21.30 zullen we afronden. En wees niet bescheiden in je ambitie, dus kom lekker meedoen.

ODO is een vereniging voor alle mensen die plezier willen beleven aan korfbal. En dat hoeft helemaal niet op het hoogste niveau. ODO waakt er daarom altijd voor niet blind voor de hoogste teams te kiezen. Dat is zeer bewust beleid. Maar dat betekent niet dat we als ODO niet een sportieve ambitie hebben en wij kiezen er ook heel bewust voor om faciliteiten en mentaliteit te creëren die voor prestatiekorfbal ruimte biedt. Sterker nog, wij denken dat om een bloeiende vereniging te zijn en te blijven het van groot belang is om een goed ODO 1 te hebben en voor jeugdspelers een aantrekkelijke club te zijn, vooral ook op het gebied van sportprestaties.

Als relatief kleine vereniging is het niet altijd makkelijk om de ambities waar te maken. ODO heeft eind vorige eeuw en begin deze eeuw tegen de top van het korfbal in Nederland gespeeld en we zijn niet in staat geweest om die plek vast te houden. Even terug naar de top van Nederland is ook niet (op korte termijn) een realistisch doel. Maar vasthouden wat we hebben en doorgroeien is wel heel nadrukkelijk de ambitie. En we hebben voldoende voor handen om dit te bereiken.

Met name ODO 1 en 2 hebben het de laatste jaren niet gemakkelijk. Daar zijn vele oorzaken voor. Maar het glas is niet altijd half leeg. Als je de veerkracht en de inzet en ambitie van de huidige selectie van ODO ziet dan is trots op zijn plaats. De afgelopen jaren zijn er een aantal belangrijke spelers bij andere clubs op een hoger niveau hun heil gaan zoeken. Spelers die we dat als persoon natuurlijk van harte gunnen en waar we blijven uitstralen dat de ODO deur altijd open blijft staan we zien ze graag terug. Maar als ODO willen we wel weer een club worden waar spelers en speelster ook qua prestatie hun ei kwijt kunnen. En natuurlijk zullen de absolute toppers hun weg naar de korfballeague moeten vinden, maar dat zijn de uitzonderingen. Voor de grote meerderheid van de spelers willen wij de vicieuze cirkel doorbreken dat je bij ODO weg moet voor korfbalprestaties.

Het gaat zeker niet alleen om de selectie. Kijken we de laatste jaren naar jeugd dan zien we qua omvang en prestatie bij de jeugd een hele mooie stap omhoog. Er gebeuren mooie dingen en dat heeft aantrekkingskracht. Voor deze generaties willen we ook op langere termijn een aantrekkelijke club zijn. Dit was trouwens ook een van de speerpunten voor bouwen aan de basis, dat ging zeker niet alleen over onze accommodatie.

Wat willen we doen op woensdagavond 19 februari? Wij zouden bovenstaande ontwikkelingen in meer detail met jullie willen delen. Maar nog belangrijker jullie beelden en meningen ophalen. En natuurlijk vooral toetsen of we op de goede weg zijn met deze ambitie. En welke zaken we extra kunnen doen om de ambitie vorm te geven naast het vele wat we nu al doen. We hebben daar zelf trouwens ook beelden en voorstellen bij die we willen toetsen. Denk bijvoorbeeld aan extra trainingen naast de teamtrainingen.
Kortom, we zien jullie heel graag op woensdag 19 februari in de kantine van ODO. We zullen de relevante teams ook op de trainingen benaderen. Heb je vooraf vragen stel ze dan of mail, app of bel Rob van der Hak of mij (06-20654738).

Namens bestuur en TC, Erik Passchier.