ODO zoekt een Bootcamp trainer

ODO wil Bootcamp toevoegen aan zijn sportaanbod. Doel hiervan is het sportaanbod voor huidige leden te verbreden en nieuwe mensen aan ODO te binden. Ouders van kinderen die al bij ODO sporten zijn hierin een belangrijke doelgroep.

Het huidige idee is om op de donderdagavonden 2x een uur Bootcamp aan te bieden, eerst van 18.45 tot 19.45 (dit is tijdens een drukke jeugdtraining) en vervolgens van 20.00 tot 21.00. ODO zoekt hiervoor een trainer die als ZZP-er ervaring heeft op dit terrein.

ODO keert vanaf volgende week terug uit de zaal richting de vernieuwde buitenaccommodatie. Een mooi moment om zo snel mogelijk met de bootcamps te beginnen. ODO ziet de periode tot eind van de veldcompetitie (2 juni) als een proefperiode waarin ODO de kosten van de trainer op zich neemt en mensen vrijblijvend kennis kunnen maken en wij dit concept kunnen evalueren en bijsturen.

Bij succes is het de bedoeling we het jaarrond gaan aanbieden en dat de ODO-bootcampers lid worden van de vereniging ODO, met daarbij ook de rechten en plichten die daarbij horen, denk aan eens een bardienst doen. We gaan daarmee in tegen de stroom van betalen per keer of per maand, maar we denken dat dit de enige manier is die bij een korfbalvereniging past en waarmee het een integraal onderdeel kan uitmaken van de vereniging. Per saldo is het ODO-lidmaatschap goedkoper dan bij een commerciële bootcamp club (vanaf 24 keer per jaar).

We richten ons – naast de huidige leden – dan ook op ouders van jeugdleden, sporters die al elders in verenigingsverband sporten. We denken dat sporten bij ODO voor een bepaalde doelgroep laagdrempeliger is dan bij een sportschool of commerciële bootcamp club.

We zoeken een bootcamp-trainer die oog heeft voor de diversiteit van de sporters, en die snapt dat het enorm motiveert als sporten als leuk wordt ervaren in plaats van een moetje. En een trainer die onze visie op het lidmaatschap support en de proefperiode als kans ziet om langdurig aan dit project verbonden te gaan zijn. Naast een schitterende locatie nabij het Maaslandse bos en allerhande trainingsmaterialen biedt ODO de juist kandidaat een marktconforme beloning.

Interesse in de functie of weet je iemand die geschikt zou zijn? Neem contact op met ons!

Vriendelijke groet,

Jaap van Vliet
Voorzitter ODO Maasland
Jaap van Vliet
06-24272330