Trainen op het veld vanaf 13 maart

Vanaf  dinsdag 13 maart gaan we weer voorzichtig op het veld trainen. Er is flink geschoven in de trainingen in de vooravond. Dus even goed kijken hoe laat je op het veld moet zijn. De tijden komen grotendeels overeen met de zaal, dus ik verwacht geen problemen met dit schema. Zijn die er nu wel laat het dan spoedig weten.

Smallsteps Sport & Spel Maasland
Op dinsdag en donderdag middag is de accommodatie tot 18:30 verhuurd aan Smallsteps voor de buitenschoolse opvang. Als ODO kunnen we wel voor 18:30 beginnen met trainen, maar moeten natuurlijk voldoende ruimte over laten voor de BSO. Waaronder het voorste kunstrgasveld. Ook kan de kantine is verhuurd aan de Sport BSO. Probeer dan kantine dan ook tot 18:30 niet te gebruiken. Even naar de wc of wat uit het tassenrek pakken is het probleem niet natuurlijk.

Schema tweede helft veld 2017/2018 (versie 2)
Onderstaand het schema vanaf dinsdag 20 maart. De E-teams zijn naar 17:45 gegaan ten opzichte van vorig schema.

André