Korfbal algemeen

Afschrijven

Kun je een keer niet spelen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de wedstrijdsecretaris. Zeker als je op vakantie gaat, is dat vaak iets wat al langer bekend is. Geef dit dan ook alvast aan, zodat er rekening mee gehouden kan worden als er meerdere personen met vakantie zijn. Afschrijvingen worden ingevoerd in Plunje en worden ook niet vergeten. Schrijf in ieder geval niet later af dan twee dagen vóór je wedstrijd. Met uitzondering natuurlijk als je plotseling ziek wordt of geblesseerd bent geraakt. Afmelden voor een training gebeurt bij de trainer.

Vervoer

Voor het vervoer van junioren, aspiranten, pupillen en welpen naar de uitwedstrijden wordt bij toerbeurt een beroep gedaan op de ouders. De senioren regelen het vervoer in onderling overleg. De chauffeurs worden zo vroeg mogelijk via het speelprogramma op de hoogte gebracht. De kosten voor het vervoer kunnen eventueel worden gedeclareerd bij de penningmeester.

Als u, als ouder, op het voor u aangewezen tijdstip niet kunt rijden, probeer dan in het schema te ruilen met een andere ouder. Neem echter altijd contact op met de desbetreffende wedstrijdsecretaris (zie afschrijfadressen), ook als u zelf voor een vervanger heeft kunnen zorgen. Hij/zij kan dan deze informatie aanpassen in zijn/haar administratie.

Routes

Op de pagina met de wedstrijden, de teampagina’s en in de Praatpaal staan de adressen van de verenigingen en de sporthallen bij de wedstrijden vermeld.

Verder heeft de korfbalbond een routeboekje voor het vinden van velden en sporthallen.

Trainen zonder competitie spelen

ODO-Midweek is een aantal jaren geleden ontstaan om het recreatieve korfbal te bevorderen. Er bleek binnen de vereniging behoefte te zijn om met een groep mensen te korfballen zonder de verplichting om nagenoeg elke zaterdag wedstrijden te spelen. De ODO-Midweek bestaat uit een gevarieerd gezelschap van zowel ervaren als onervaren spelers.

ODO-Midweek stelt zich als doel om op recreatieve wijze de korfbalsport te beoefenen. ODO-Midweek traint, samen met ODO 8, op woensdagavond op het kunstgrasveld in het voor- en najaar en in de wintermaanden in de zaal. Kijk voor de tijden in het trainingsschema. U bent van harte welkom om, geheel vrijblijvend, eens te komen trainen. Ervaring is niet vereist. De ervaring leert echter dat ook de onervaren midwekers spoedig de (onderlinge) partijtjes als een leuke uitdaging gaan zien en enthousiast mee gaan doen. Voor verdere informatie kunt u contact op nemen met de wedstrijdsecretaris senioren.

In seizoen 2012/2013 is het initiatief genomen het aanbod aan vrijblijvend meetrainen uit te breiden. Met name om senioren langer te kunnen binden aan ODO als iedere week spelen niet meer het doel is. Informeer bij de TC voor de stand van zaken.

Gele en rode kaarten

ODO heeft het afgelopen seizoen gelukkig niet veel gele of rode kaarten gekregen. Aan een gele of een rode kaart zit een boete verbonden vanuit de korfbalbond. Binnen ODO betaalt diegene die de kaart heeft gekregen de boete zelf. De boete moet voldaan worden aan de penningmeester van ODO, die ook de hoogte van de boete doorgeeft. Een gele kaart kost ongeveer 25 euro en een rode kaart 50 euro. Indien een speler of speelster meent buiten haar of zijn schuld een kaart gekregen te hebben, dan kan de speler of speelster in kwestie dat aan het bestuur of de TC melden, waarna het bestuur beslist of de vereniging de boete voor haar rekening neemt.

Los van de boete kan een kaart ook een sportieve straf ten gevolge hebben. Voor een rode kaart beslist de tuchtcommissie. Bij een gele kaart bestaat er een automatische regeling: de eerste gele kaart geen schorsing, de tweede kaart één wedstrijd schorsing, de derde kaart twee wedstrijden schorsing enz. Na één jaar gaat de teller weer op nul wat betreft gele kaarten.

Fluiten

Scheidsrechters zijn ook een zeer belangrijk onderdeel van de korfbalsport. Vanuit de bond is er een Masterplan Arbitrage opgezet om meer en beter gekwalificeerde scheidsrechters te werven en behouden. Dit plan betekent dat elke vereniging verplicht is een aantal bondsscheidsrechters te leveren, die naar andere verenigingen gaan om daar een wedstrijd te fluiten. De ploegen in de wedstrijdsport worden in de regel door bondscheidsrechters gefloten. De overige teams worden door verenigingsscheidsrechters gefloten. Binnen enkele jaren zullen alle wedstrijden voorzien moeten zijn van gekwalificeerde scheidsrechters. Hiertoe organiseren we sinds vorig seizoen jaarlijks een cursus zodat alle spelende junioren in het bezit komen van Theorie Basisopleiding A, en we proberen in vervolg hierop zoveel mogelijk scheidsrechters ook het praktijkdiploma te laten halen. De moeilijkheid hierin blijft het vinden van scheidsrechtersbegeleiders, die aspirant-scheidsrechters begeleiden in het praktijk gedeelte.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden een scheidsrechterscursus te volgen, of wil je je inzetten bij de begeleiding van aspirant-scheidsrechters, meldt je dan bij de scheidsrechterscoördinator.

Wat betreft het aanwijzen van scheidsrechters hanteren we de volgende richtlijnen:

 • Vrijwilligerstaken verdelen we onder alle spelende leden, met name de senioren en junioren. Coaches en trainers zijn wekelijks tussen de 2 tot 6 uur bezig, die we daarom proberen te ontlasten voor de fluitwedstrijden. Met andere woorden: mensen die geen structurele taak binnen ODO hebben zullen dus vaker aan de beurt zijn om te fluiten. Dit betekent echter niet dat er een ‘regel’ bestaat die zegt dat als je coacht en ook nog eens in het bestuur zit je geen wedstrijden ‘hoeft’ te fluiten. Het blijft een streven…
 • We delen alle senioren en junioren in in 5 niveaus om iedereen op zijn niveau aan te wijzen.
 • 1. ODO 1 t/m 7, A1, A2
  2. ODO B1, C1
  3. ODO B2, B3, C2, D1
  4. ODO C3, D2, D3, E1
  5. ODO E2, F1, F2, F3

Mocht je gegronde redenen denken te hebben om niet te hoeven fluiten of je denkt aanspraak te kunnen maken op een eerder gemaakte afspraak, dan zal hierover periodiek overleg (met TC/bestuur) moeten plaatsvinden over de legitimiteit van deze vrijstelling. Vrijstellingen blijven niet eeuwig geldend.