Van het bestuur

Zoals eerder gemeld heeft op woensdag 25 januari de wethouder officieel de campagne Kerngezond Midden-Delfland bij ons in de kantine gelanceerd. Op deze avond waren ook andere verenigingen aanwezig om tips en tricks op te halen voor het initiëren van een gezonde kantine. Op woensdag 15 maart zullen wij weer gastheer/vrouw zijn, nu voor andere korfbalverenigingen in onze regio. We zijn dus echt weer even de spil van dit onderwerp en de volle aandacht is dus weer even gericht op ODO! Ook onze oorspronkelijk Maaslandse Nico van der Lely zal aanwezig zijn en voor ons allen voorlichting geven over alcohol en jongeren. Het zou leuk zijn om te zien of andere korfbalverenigingen ook hun kantinebeleid gaan aanpassen. Het hoeft niet gelijk helemaal. Kleine stapjes zijn al heel goed.

Het duurt nog even voordat wij allen weer gebruik gaan maken van onze eigen kantine. Ondertussen zitten we nog in het zaalseizoen. Zoals ook verleden week al gemeld en duidelijk te zien is op de site: de Potgrondactie is gestart met als ultieme finale zaterdag 18 maart. We hopen op jou/u om weer mee te sjouwen op de zaterdagochtend. We gaan weer het dorp bezetten met karren, pallets en sjouwploegen om weer alle voortuinen vol te stapelen met zakken. Tot ziens op 18 maart!