Bericht van de penningmeester

Het zijn wederom spannende tijden en de crisis zorgt helaas weer voor uitdagingen binnen de sport. Op dit moment zijn we in afwachting van de uitkomst van het kamerdebat over de eindtijd voor jeugdsport. Het lijkt er nu (donderdagochtend) op dat we helaas niet de mogelijkheid krijgen om na 17.00 uur te sporten. Maar wie weet: misschien wordt er vrijdag in de ministerraad wat anders besloten. Daarnaast wachten we op berichtgeving van de KNKV over de invulling van de competitie. We zullen u direct informeren zodra dat kan.
Naast deze spel -en trainingstechnische zaken draait alles binnen de vereniging gewoon door en dat moet ook. Zo moeten onder andere de jaarlijkse contributienota’s de deur uit (normaliter worden ze al in november verzonden). Vanaf dit seizoen worden de contributienota’s per mail verzonden. Minder papier is beter voor het milieu en bovendien besparen we kosten.
Vandaag zijn alle nota’s voor de verenigingscontributie voor seizoen 2021-2022 verzonden. Wilt u ook uw spam inbox controleren indien u de factuur niet ontvangen heeft?
Bij veel junioren (A-jeugd) loopt het contact niet meer via de ouders. Dat betekent dat de facturen, die nu automatisch verstuurd zijn vanuit onze ledenadministratie, ook rechtstreeks in de mailbox van de junioren terechtkomen. Indien de ouders de kosten wel voor hun rekening zullen nemen, willen wij u vragen om de factuur zelf bij uw kind op te vragen.
Mocht u vragen hebben over de contributie neemt u dan contact op met mij via penningmeester
Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Laura van der Vaart
Penningmeester ckc ODO Maasland