Van de Technische Commissie

In dit voor ons allen vreemde seizoen was en is de insteek: zoveel mogelijk sport aanbieden bij ODO voor die groepen waar het ook kan en mag!

Zo heeft ODO vanaf de stop van de competitie in het najaar van 2020 ingezet op minimaal 2x per week trainingen aanbieden voor de jeugd tot 18 jaar, waar geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. Afgewisseld met onderlinge wedstrijden, clinics gegeven door zowel selectie trainers als ook KORFBALFIT. En voor de groepen daarboven, in een beperktere vorm. Kortom, van Kangoeroes t/m ODO selectie en Bootcamp.

En ja, buiten….. Voor de meeste korfballers een nieuwe gewaarwording om in de zaalperiode buiten te trainen. Gelukkig viel het over de hele mee qua weers- en temperatuuromstandigheden (uitzonderingen en persoonlijke beleving daargelaten). Dit alles was onmogelijk geweest zonder de inzet van alle trainers, die al maanden (de meesten zonder zelf te mogen trainen en spelen) toch de schouders eronder hebben gezet om de jeugd training te geven. Deze inzet wordt door ODO enorm gewaardeerd en ook vanaf deze plek is een DANK JE WEL! hiervoor zeker ook op zijn plaats!

Inmiddels mag ook de groep tot 27 jaar onderlinge partijen spelen, en vallen er helaas toch nog steeds (iets oudere tot oudere) spelers buiten de boot, die niet het fijne gevoel mogen ervaren om een partijtje te spelen. De huidige routekaart met versoepelingen geeft wellicht enige ruimte van de 2e helft van Juni, maar dat moeten we nog afwachten. Nog even volhouden!

En dan….kabbelen we bijna ongemerkt naar het einde van het seizoen, en bereiden we ons in alle geledingen voor op het hervatten van de competitie na de zomer: De vernieuwde kantine met het mooie terras is er meer dan klaar voor om straks ook bezoekers – als het weer mag – en op korfbal technisch gebied wordt er een jaarplan gemaakt voor de selectie en tevens nagedacht over verbeterpunten in de aanpak; er worden nu al oefenwedstrijden geregeld, enzovoorts.  We zullen er klaar voor zijn. En natuurlijk, er wordt al een tijdje hard gewerkt aan de opstellingen!

In de vooruitblikken die we binnen de vereniging maken zien we dat in de komende jaren de onbalans in aantallen teams per leeftijdscategorie en jongens/meisjes verhouding langzaam maar zeker verdwijnt, en zien we na komende seizoen ook een toename in het aantal senioren teams. Al geruime tijd zien we daarnaast een forse en zeer gezonde aanwas vanuit de jongste jeugd: de hernieuwde, frisse aanpak van de Kangoeroe trainers zorgt niet alleen voor leuke trainingen maar werkt ook zeer wervend voor geïnteresseerde ouders om hun zoon/dochter kennis te laten maken en op te geven als Kangoeroe lid bij ODO. Ook bij de F pupillen is de aanpak verbeterd met uitbreiding van trainers en ook dat zorgt voor enthousiast gemaakte vriendjes en vriendinnetjes die zich aanmelden en/of doorstromen vanuit de Kangoeroes. Bij de E pupillen mochten we in dit seizoen het 35e lid verwelkomen, ook een mijlpaal. Leuk ook om te zien dat betrokken ouders zich inzetten om dit mede op te zetten en te begeleiden. Ook dit is Bouwen aan/met de Basis waar ODO nu al een paar jaar mee aan de slag is gegaan op alle gebieden!

In de afgelopen weken heeft een groep ODO-ers, trainers/coaches en Tc leden samengewerkt (digitaal) om de jaarlijkse puzzel van team samenstellingen te leggen. Het voordeel van zo’n groep (8 personen) is dat er van diverse kanten naar gekeken wordt en een zo goed mogelijke balans wordt gezocht in de mix plezier, sociaal en prestatie. De puzzel is nooit makkelijk. Maar dat geeft niet. Uiteindelijk zullen we met een plan en opstelling  komen waar we een meer dan goed gevoel bij hebben dat de spelers op een zo goed mogelijke manier zijn ingedeeld. En ja, er zullen spelers zijn die minder tevreden zijn. In de huidige situatie, waar we nog wel te maken hebben met de eerder gemelde onbalans, blijven de keuzes moeilijk(er). en soms gaan we vooraf al in gesprek met individuele spelers, of een groep. Schroom niet om het gesprek zelf ook aan te gaan als je een vraag hebt!

We streven ernaar om in de 1e week van Juni de opstellingen te publiceren!

 

Namens de Technische Commissie,

Rob van der Hak

Afgelopen vrijdag 14 Mei 2021 clinic gegeven door KORFBALFIT met medewerking van topspelers Sanne Alsem en Sydney Schol (beiden KCC/SO natural), Lindsy Krop (GG/IJskoude beste), Mark Toorenburg (Fortuna) en Punya (Avanti. En natuurlijk Laurens Verbaan van KORFBALFIT! Onder een stralende zon en heerlijke temperatuur namen over de hele dag zo’n 90 jeugdleden deel! De foto is van de enthousiaste C en D spelers groep.