Afscheid van een ODO-moeder

Afgelopen zondag is mevrouw Vreugdenhil op 77-jarige leeftijd na een relatief kort ziekbed overleden. De moeder van vier korfbaldochters die alle vier lid geweest zijn van ODO: Claudia, Tamara, Carola en Bianca. En de volgende generatie laat zich door Nicolette en Duncan en Pascale ook goed bij ODO vertegenwoordigen. We herinneren haar als de stille kracht op de achtergrond die op hele jonge leeftijd na het overlijden van haar man Jaap moedig als weduwe doorging en aan een prachtig gezin (door)bouwde. De familie Vreugdenhil was trouwens zeker in het verleden nog sterker binnen ODO vertegenwoordigd door de schoonzusjes van mevrouw Vreugdenhil. En ook van André en Mary Pellikaan was zij de ‘tante’.  Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.
Komende zaterdag, 20 februari, wordt afscheid genomen. Online is het afscheid te volgen middels https://YouTube.be/wblL3_fdNRM om 10.30 uur vanuit de Oude Kerk in Maasland.
Namens het bestuur,
Erik Passchier