Financiële denktank – Wie wil meedenken?

Onze vereniging heeft het plan opgevat om eens met een hele verse blik naar onze financiële status te kijken. In deze Covid-periode is er heel veel aan de hand wat overigens niet altijd te maken heeft met Covid.

Een aantal zaken op een rij:

  1. de kantine-inkomsten zijn gedaald,
  2. onze trouwe sponsoren blijven de vereniging trouw,
  3. de kosten voor de zaalhuur zijn uiteraard gelukkig ook minder, maar
  4. dit jaar worden we geconfronteerd met het stoppen van de oud-papieractie, waar we dan wel weer voor 4 jaar worden gecompenseerd, maar toch..

Kortom, een turbulent jaar. En, wat gaat de toekomst ons brengen?

Het gaat financieel gezien absoluut niet slecht!! De kas is gevuld en onze vereniging is nooit echt afhankelijk geweest van kantine-inkomsten in vergelijking met andere sportverenigingen. We vinden het echter wel goed (en interessant!) om nu in deze periode met een aantal ODO-leden en ODO-ouders eens out-of-the-box te brainstormen over de financiële toekomst van ODO. Elke ALV wordt de meerjarenbegroting gepresenteerd, maar om echt de diepte in te gaan met elkaar, ontbreekt de tijd. Ook frisse en andere manieren van sponsoring zijn belangrijk voor de continuering van onze binnenkomende geldstroom.

Voor dit doel willen wij een financiële denktank samenstellen. Ben je op basis van je beroep, financieel vrijwilligerswerk of betrokkenheid bij de vereniging geïnteresseerd om deel hiervan uit te maken, stuur dan een email naar voorzitter

Als bestuur hebben wij behoefte aan frisse blikken en ideeën die ons verder kunnen helpen. Denk aan een soort consultancy-oefening voor ODO die jullie gaan doen. En hoe meer kennis en expertise we kunnen inzetten, hoe beter!

Op donderdagavond 11 en 18 februari zullen we via Teams twee workshops houden (1,5 uur per avond). Presentaties van het bestuur, gastsprekers en brainstormsessies zullen hier onderdeel van uitmaken. Ter voorbereiding ontvangen jullie de financiële stukken.

De uitkomst? Een actieplan voor de korte en lange termijn voor een financieel bestendig ODO voor de toekomst, waarin elementen als meerjarenbegroting, sponsoring en herijking van andere inkomstenbronnen in voor komen

Wij hopen dat jullie dit leuk en interessant vinden om op deze manier mee te bouwen aan de toekomst van ODO.

Het bestuur