Van de ledenadministratie

Pasfoto inleveren
Van een aantal leden is de spelerskaart verlopen en moet er een nieuwe recente pasfoto (als bijv. in een paspoort) ingeleverd worden. De betreffende leden (of hun ouders/verzorgers) krijgen hierover binnenkort persoonlijk bericht op het door hen opgegeven emailadres.

 De pasfoto kan elektronisch ingeleverd worden op het mailadres van de ledenadministratie ( leden) of bij mij in een enveloppe in de brievenbus, Hoefslag 21, 3155 BZ Maasland. Zet dan wel even je naam en geboortedatum achterop de pasfoto.

Doe het snel, uiterlijk voor 1 augustus a.s., dan kan je in september gewoon weer korfballen

Lidmaatschap beëindigen
Bent u / jij van plan om aan het einde van dit seizoen (bij ODO) te stoppen met korfballen, meldt dit dan z.s.m. schriftelijk bij het secretariaat. Dit gaat het eenvoudigst door een email te sturen aan:  secretaris . Doe dit dan wel voor 10 juni a.s.  Afmelden bij de leider, aanvoerder en/of Technische Commissie is in deze situatie niet voldoende!

In geval van bedanken na genoemde datum worden de kosten die ODO op dat moment al gemaakt heeft in rekening gebracht. Dit betreft o.a. de kosten die ODO aan het KNKV moet afdragen.

Van de ledenadministratie
Bij verhuizing en/of wijzigingen in telefoonnummer, e-mailadres e.d., dit graag z.s.m. doorgeven aan de secretaris ( secretaris) en de ledenadministratie ( leden). Zo kunnen wij de ledenlijst actueel houden.

Bij voorbaat dank.

ODO Ledenadministratie

Jasper Moerman
Hoefslag 21
3155 BZ Maasland