Update 8 Januari – Jeugd trainingen vanaf 5 Januari 2021

In navolgend schema zijn ook de trainingen van de Kangoeroes en de C2 en C3 verwerkt; na inventarisatie gaan deze 2 C teams op dinsdagavond samen trainen, en voor de spelers die extra willen trainen is er de mogelijkheid om op zaterdag mee te trainen bij de C1. Wel graag opgeven bij Margreet Poot!

Het schema:

(er zit bewust tijdspeling tussen de trainingen, kom zo kort mogelijk voor de training en verlaat het veld zo snel mogelijk na de training)

Dinsdagen 12, 19 Januari: 

17.45 – 18.45 uur E en F pupillen

18.55 – 19.55 uur B1, C1, C23, D12 (B1, C1 op voorste veld)

20.05 – 21.05 uur A123

Donderdagen14, 21 Januari:

17.45 – 18.45 uur F pupillen

19.15 – 20.15 uur A123

Zaterdagen 9, 16, 23 Januari:

09.30 – 10.30 uur E pupillen, Kangoeroes

10.45 – 11.45 uur B1, C1, D12

Namens de Tc, Rob van der Hak

 

Eerder bericht:

Ook in het nieuwe jaar is het voorlopig nog onzeker op welk moment er weer sprake kan zijn van competitie korfbal voor onze teams.

In afwachting daarvan, wil ODO doorgaan met het aanbieden van trainingen, activiteiten en onderlinge wedstrijdjes! Dit vereist ook weer de inzet van al onze jeugdtrainers, en we hopen dan ook dat zoveel mogelijk spelers daarbij gemotiveerd aanhaken! Voor sommige spelers/categorieën is dat niet zo vanzelfsprekend, we zullen daarom bij die spelers/hun ouders inventariseren wat de sport behoefte is en daar op inspelen. Verder zullen we ook voor sommige teams weer van de zaterdag gebruik maken, om enerzijds spreiding aan te brengen in totaal aantal spelers op het veld , maar ook het benutten van daglicht (en hopelijk iets betere temperaturen!). Vanwege slechte weersomstandigheden kan vrij kort voor de training besloten worden om het toch niet door te laten gaan. Dit wordt dan z.s.m. in de groep apps gecommuniceerd.

Het accent van de activiteiten zal niet uitsluitend korfbal zijn, we zullen ons ook richten op andere sport- en spelvormen.

Voor de A junioren hebben we in overleg met de trainers besloten om de trainingen voorlopig gezamenlijk aan te bieden, dus A123 tegelijk met elkaar.

Vooralsnog is er een schema voor de komende 3 weken, waarbij we uiteraard eventuele berichtgevingen van de overheid t.a.v. Corona nauwlettend zullen volgen.

Dinsdagen 5, 12, 19 Januari: 

(er zit bewust tijdspeling tussen de trainingen, kom zo kort mogelijk voor de training en verlaat het veld zo snel mogelijk na de training)

17.45 – 18.45 uur E en F pupillen

18.55 – 19.55 uur B1, C1, D12

20.05 – 21.05 uur A123

ODO C23: op Dinsdag 5 Januari nog geen training; het schema wordt verder aangevuld zodra bekend is wat de sportbehoefte zal zijn)

Donderdagen 7, 14, 21 Januari:

17.45 – 18.45 uur F pupillen

18.55 – 19.55 uur C23

19.15 – 20.15 uur A123

Zaterdagen 9, 16, 23 Januari:

09.30 – 10.30 uur E pupillen

10.45 – 11.45 uur B1, C1, D12

 

Namens de Tc, Rob van der Hak