Van het bestuur

Maandag 31 oktober was de Algemene Ledenvergadering van ODO. Met zo’n 25 mensen hebben we de commissies doorgenomen, de financiën besproken (inclusief begroting en nieuw vastgestelde contributiebedragen), de welverdiende uitschieters uitgereikt aan Sabrina Verbarendse (aanmoedingsprijs), Thom van Waardenbug en de potgrondcommissie (Pien, Marlize, Thom en Martijn) en de stoelen aan de kant gezet om interessante stellingen te beantwoorden over de toekomst van ODO. Het zou leuk zijn als we volgend jaar nog meer leden mogen verwelkomen op onze ALV.

Afgelopen week zijn de trainingen in de zaal begonnen en zaterdag heeft bijna alle jeugd onderlinge wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Dat waren leuke wedstrijden, soms met grote onderlinge verschillen, maar meestal leuk aan elkaar gewaagd. We hebben in ieder al weer een beetje kunnen wennen aan de zaal.

De inmiddels bekende Kerstactie van ODO komt er ook weer aan. De voorbereidingen worden momenteel getroffen om er weer een lekkere en hopelijk geslaagde actie van te maken, zodat we de clubkas wat kunnen spekken. Alle F, E, D en C teams mogen weer hun best gaan doen om zoveel mogelijk kerstlekkers te gaan verkopen wat we dan vlak voor kerst bij de mensen thuis bezorgen.  Hopelijk kunnen we ook op de overige leden rekenen bij het laten slagen van de actie. Hoe meer we verkopen, hoe beter voor ODO! Het assortiment is dit jaar iets uitgebreid, maar binnenkort volgt meer informatie.

Dan tot slot 2 data om te noteren: voor de allerkleinsten onder ons: op dinsdag 22 november komt Sinterklaas bij ODO! De training slaan we een keer over die avond, alle aandacht voor Sint en Piet. Hou de nieuwsbrief in de gaten voor meer info. Dat geldt ook voor het jaarlijkse oliebollentoernooi at dit jaar op donderdag 29 december zal plaatsvinden. Goed om alvast in je agenda te noteren! Overigens vindt op die dag ook de welbekende Welvreugddag plaats voor de jeugd.

Groet namens het bestuur,

Barbara Hanemaaijer