Update opstellingen seizoen 2018-2019

Inmiddels hebben we een aantal reacties ontvangen n.a.v. de opstellingen die gisteren in de Praatpaal stonden en daarnaast zien we ons om diverse redenen genoodzaakt om de spelers van B3, zoals deze genoemd stonden in de Praatpaal, op een andere manier in de opstellingen in te delen.

Dit zal beide voor een aantal teams consequenties hebben (met name, zoals we nu kunnen beoordelen voor C, B en A). De opstellingen zoals genoemd in de Praatpaal zijn derhalve nog niet de definitieve opstellingen. De TC zal deze week bij elkaar komen om e.e.a. te heroverwegen. We zullen jullie hierover zo spoedig mogelijk terugkoppeling geven.

Degenen die ons gemaild hebben zullen we na het weekend uitnodigen voor een persoonlijk gesprek/toelichting.

Tevens bleek de lijst niet helemaal compleet doordat een tweetal heren van de lijst waren “gevallen”: Nathan Voogt en Lennart van Lingen. Zij zullen weer worden toegevoegd aan resp. selectie ODO 1,2,3 en aan ODO 4.

We vragen van jullie allemaal dus nog even wat geduld en begrip.

Groeten,
Rob en Helen