Van de voorzitter: terugblik ALV

De voorbereiding van de ALV verliep wat rommelig, temeer ik in het ziekenhuis lag. Maandag mocht ik naar huis en woensdag was de vergadering, en het bestond in mijn wereld niet dat ik wél aanwezig zou zijn maar niet de vergadering zou leiden, dus maakte ik geen gebruik van het aanbod van Lucien. Ik opende de vergadering met het excuus dat er dit jaar geen powerpoint was met mooie plannen en ideeën, maar dat we ons elke dinsdag, donderdag en zaterdag gelukkig mogen prijzen met de verniewde accommodatie, iets waar we vorige ALV een beetje het startsein voor hadden gegeven. Exact 160 dagen later presenteerde we on programma Bouwen aan de Basis, en het fysieke gedeelte van wat betreft de sportvelden is reeds gerealiseerd. Verder was het verste nieuws dat F3 die avond ook kampioen is geworden, dat is nummer NEGEN dit veldseizoen!

Na goedkeuring van agenda, verslag ALV 2016 en jaarverslag 2016/2017 nam penningmeester Lucien het woord. 2016-2017 zag er goed uit met een plus van zo’n 4 duizend euro, met name door de goede oud-papier prijs en een succesvolle potgrondactie. De kascontrole commissie bestaande uit Wouter van Leeuwen en Jenny van Barneveldt stelde de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, wat door de vergadering met applaus werd bekrachtigd. Martijn van Vliet vervangt Wouter in de kascontrole van volgend jaar.

Een korte discussie volgende over het rookbeleid bij ODO, waar het feitelijk alleen op het terras is toegestaan. Opgemerkt werd dat het waarschijnlijk toch binnen een x aantal jaar wettelijk verboden wordt op sportaccommodaties, en de vraag is dus of ODO voor de troepen uit moet lopen. Het beeld ontstond dat de hoeveelheid dat er nu gerookt wordt bij ODO niet echt heel hinderlijk is, maar wel ongewenst, zeker richting onze jeugdleden. De melding bij binnenkomst van de accommodatie zet rokers al aan het denken, en bereikt nu al dat er meer net buiten het terrein gerookt wordt. Bij een totaal verbod zullen rokers zich toch vaak nabij de ingang opstellen, en de vraag is of dát dan wenselijk is. Andere suggesties zijn om het zeker niet te gaan koppelen aan tijden (net als alcohol)  of om het in samenspraak met omliggende verenigingen te doen. Het bestuur gaat met de input aan de gang en komt terug met een voorstel.

Toen was het tijd voor de bloemen. Er traden 3 bestuursleden af: Christine Kaandorp, Erik Scheffers en Bram Hanemaaijer. Vanaf deze plaats nogmaals dank voor jullie inzet. Volgens de agenda werden Rob van der Hak en Marjan Pols benoemd, en per acclamatie werd Erik Passchier benoemd tot secretaris.
Bloemen waren er ook voor Pien van der Meer en Willem van Vliet, die afscheid namen van de kledingcommissie. De uitschieter – de aanmoedigingsprijs voor vaak minder goed zichtbare vrijwilligers die doorgaan met hun taken – ging dit jaar naar de KC. Vanwege de enorme hoeveelheid werk die Kees van der Vaart dit jaar heeft gedaan in het kader van Bouwen aan de Basis konden wij niet anders dan Kees de superuitschieter te geven. En vol gas te promoten om op Kees te stemmen in de Clubhelden verkiezing.

De rondvraag, die abusievelijk niet op de agenda stond maar uiteraard wel werd gedaan leverde drie punten op. Ten eerste werd er gevraagd om klap-scorebordjes voor de velden zonder elektronisch scorebord. Ten tweede om een markering thuis/uit per dugout. Beide gaan we regelen. De afrastering om te hoofdveld blijft een discussiepunt, vooralsnog vind het bestuur het qua kostenoverweging en vanuit het oogpunt dat het optisch wordt ervaren als 1 terrein niet wenselijk een draadwerk te plaatsen.

Iedereen bedankt voor zijn komst en inbreng. De vergadering was kort maar krachtig (45 minuten).

Groet, Jaap
Jaap van Vliet
06-24272330