55 jaar ODO: een overzicht (1950-2005)

Door André

Korfbalvereniging ODO bestaat op 4 februari 2005 alweer 55 jaar. Ooit waren er vier Maaslanders die in het najaar van 1949 het plan hadden opgevat om te gaan korfballen. De twee vrouwen, Jannie Korpershoek en Aad van Hemert en de twee mannen Maarten Vreugdenhil en Jan van Dam belegde op 4 februari 1950 een oprichtingsvergadering waarmee de oprichting van de nieuwe sportvereniging: CKC ODO een feit werd. Na 55 jaar is ODO uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met 253 leden en een schitterend complex aan de Baanderheer.

Maar voordat ODO zich uiteindelijk settelde aan de Baanderheer heeft het heel wat verschillende speellocaties gehad. Zo werd in het begin gespeeld op een stuk land aan de Doelstraat. Vaak moest voor een wedstrijd nog het vee verwijderd worden en de koeienvlaaien worden weggeschept. Via een veldje langs De Waterweg, het “land van Duijvesteyn” en opnieuw een korte periode op een weiland verhuisde ODO naar het veld van de voetbalvereniging DOSKOM die juist opgeheven was. Een veld bij de RK kerk waar nu de Hammerdreef is. In die periode overwinterde ODO in de veilinghal, er was toen nog geen zaalcompetitie, maar er kon worden getraind en er werden vriendschappelijke wedstrijden gespeeld.
Het eerste echte sportveld was de Molenweide, waar ODO in 1967 terecht kwam. ODO bouwde daar ook haar eerste echte clubgebouw. ODO heeft daar jaren gespeeld en een aanzienlijke groei meegemaakt. In 1975 verhuisde MVV naar het sportpark de Commandeur en schoof ODO op naar het veld en clubhuis van MVV. Een hele vooruitgang, het veld was groter, net als de kantine en de kleedkamers. ODO zou in de toekomst ook verhuizen naar de Commandeur en voordat het zover was begon ODO al met de bouw van het clubhuis aan de Baanderheer. In 1977 werd de eerste paal geslagen en na veel arbeid van de leden werd in augustus 1978 het clubgebouw in gebruik genomen. Het bijbehorende veld liet echter nog lang op zich wachten en ODO speelde dan ook al die tijd aan de overkant van de Baanderheer op het ‘reserveveld’ van MVV.
Begin jaren ’90 nam ODO het initiatief om zelf het veld aansluitend aan het clubgebouw aan te leggen en om de kantine uit te breiden. Met behulp van gemeente en sponsors lukte het om dit te realiseren en vervolgens ook in eigen beheer in stand te houden. Met de aanleg van het kunstgrasveld in 1996 en de uitbreiding van de kleedkamers die gelijktijdig plaats vond heeft ODO een fantastische accommodatie aan de Baanderheer. Het enige wat nu nog ontbreekt is een verbeterde zaalaccommodatie. Sporthal de Hofstede is eigenlijk te klein geworden voor de vele verenigingen die Maasland rijk is.

ODO als vereniging

ODO bestaat 55 jaar maar is nog steeds een jonge vereniging. ODO telt momenteel 253 leden waarvan het grootste deel jeugdleden zijn. Zeker gezien deze jeugd heeft ODO ook als doelstelling dat naast het bieden van leuke sport het ook een gezellige vereniging voor de Maaslandse jeugd moet zijn. Zo worden er veel jeugdactiviteiten georganiseerd, zoals kampen, playbackshows, feestavonden etc etc. Sinds 1991 heeft ODO ook een officieel beleidsplan voor de jeugd zodat de jongelingen goed opgeleid worden en zich voldoende kunnen ontwikkelen. De opleiding van de eigen jeugd heeft al heel wat talenten opgeleverd die nu in de senioren selectie spelen.
Qua prestaties is ODO nu weer aan het opklimmen uit een klein dal, een aantal jaren geleden speelde de hoofdmacht nog in de overgangsklasse, maar kwam uiteindelijk twee jaar geleden in de 2e klasse terecht. Vorig seizoen werd er zowel op het veld als in de zaal promotie naar de 1ste klasse behaald waar ODO dit seizoen gaat voor handhaving. Volgend seizoen kan dan eventueel weer gekeken worden naar een stapje hoger; de overgangsklasse. De spelers van ODO 1 laten zien dat zij meer in hun mars hebben dan de 1ste klasse. De selectie van ODO is momenteel erg jong en kan dus nog jaren mee. Voor het neerzetten van een goed resultaat is niet alleen de kwaliteit van de spelers belangrijk, maar is het ook van belang dat de voorzieningen (zoals een professionele accommodatie en trainer) en de sfeer in de vereniging goed zijn.
Naast de zaterdagcompetitie heeft ODO al jaren een midweekvariant. Op woensdagavond komt een grote groep enthousiastelingen bij elkaar om op een ontspannen manier korfbal te leren en wedstrijden te spelen. Dat gezelligheid hier voorop staat is duidelijk en dat resulteert dan ook dat er na de trainingen op de woensdag nog lang wordt nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Kortom, een vereniging waar zowel jong als oud zich thuis voelen.

Activiteiten 55 jaar ODO

Nu korfbalvereniging ODO 55 jaar bestaat willen we dat laten weten ook, zo krijgen alle spelers deze week na de training een traktatie. Begin april, bij de eerste thuiswedstrijd van ODO 1 op het veld, worden alle sponsors uitgenodigd om naar de wedstrijd te komen kijken onder het genot van een hapje en een drankje. Aansluitend is er ook een ‘verjaardagsfeestje’ voor alle leden. Aan het eind van het seizoen wordt er een verenigingsdag voor alle leden en aanhang georganiseerd, op deze dag zullen er zowel voor jong als oud een aantal leuke activiteiten te doen zijn waarna de dag wordt afgesloten met een borrel!

ODO 55 jaar jong

Hoewel ODO inmiddels de respectabele leeftijd van 55 jaar heeft bereikt is de vereniging nog steeds jong en springlevend. Zowel binnen de Maaslandse gemeenschap als binnen de korfbalwereld is ODO een relatief gezonde en dynamische vereniging. De afgelopen decennia heeft ODO zich opgewerkt tot een vereniging die sportief, organisatorisch en wat betreft omvang haar mannetje staat.

Dit betekent echter niet dat er niets meer te wensen is voor ODO in de komende jaren. Op het gebied van het aantal leden zal ODO de komende jaren streven om verder te groeien. Deze groei zal trouwens kwalitatieve groei moeten zijn, want alleen om de aantallen gaat het niet. Het is wel duidelijk dat als ODO op de goede manier zal groeien, het makkelijker zal worden om het aanbod van ODO aan haar leden nog beter toe te snijden op de wensen van ieder individu.
Ander voordeel van groei is dat ODO ook haar sportieve ambities op langere termijn vorm kan blijven geven. Naast groei van de vereniging zal de organisatie ook moeten blijven veranderen. Om mensen in de huidige tijd het vele noodzakelijke vrijwilligerswerk te laten blijven doen zal de organisatie van ODO de meest efficiënte vorm moeten hebben. Dit vergt een continu proces van veranderen en aanscherpen, zodat de vereniging op vrijwilligers kan blijven bouwen.
Een derde belangrijk punt voor de toekomst zijn ook de accommodaties van ODO. Korfballen kan alleen als er zowel op de buitenaccommodatie als in de zaal voldoende faciliteiten aanwezig zijn. ODO heeft een traditie om voorop in dergelijke ontwikkelingen te lopen. Voorbeelden zijn de prominente rol die ODO speelde in het realiseren van sporthal de Hofstede in Maasland, het pionierswerk op het gebied van het in eigen beheer nemen van de buitenaccommodatie en als een van de eerste clubs in Nederland realiseerde ODO een kunstgrasveld. Voor de komende jaren zullen verbetering en eventueel uitbreiding van de buitenaccommodatie, maar met name het verkrijgen van meer ruimte in de zaalperiode hoog op de ODO agenda staan. In dit verband probeert ODO zoveel mogelijk een bijdrage te leveren in de discussie rond extra zaalruimte in Maasland.
Naar de toekomst toe wil ODO haar houding ten opzichte van de buitenwereld behouden of nog versterken. ODO heeft het imago van een actieve en hardwerkende vereniging. Dit is niet alleen een imago, maar ook door feiten onderbouwd. ODO leeft niet alleen van haar sponsors en de contributies, ODO besteed ook erg veel tijd aan het werven van middelen via acties, denk aan de potgrondactie, de oud papier actie of het tweejaarlijkse culturele evenement. Acties die geheel gedragen worden door de vrijwilligers binnen ODO. Dit betekent trouwens niet dat ODO haar sponsors niet nodig heeft, zonder de trouwe en grote kring aan sponsors zou ODO niet zijn wat het vandaag is, een gezonde 55 jarige, en zou het ook vele doelstellingen moeten bijstellen.

Kijken we dus naar ODO na 55 jaar sportiviteit in de Maaslandse gemeenschap dan kunnen we spreken van een zeer vitale mid-vijftiger. ODO barst nog steeds van de plannen en van de ambities en we kunnen met recht spreken van 55 jaar jong.

Erik Passchier, voorzitter ODO.