Landelijke competitieschema 2019-2020!

In de onderstaande afbeelding staat het competitieschema 2019-2020 van de KNKV. Dit is een jaarplanner voor korfballend Nederland. In dit bericht worden de belangrijkste en relevante data voor ODO-ers toegelicht.

Leeswijzer
Het schema kent op verticale as (links) de weeknummers en data. Dit spreekt vrij voor zich. De horizontale as is ingedeeld in vier blokken: Topkorfbal, Wedstrijdkorfbal, Breedtesportkorfbal en Dameskorfbal. Een landelijke indeling van de Bond. Bij ODO speelt geen enkel team in de categorie ‘Topkorfbal’ of ‘Dameskorfbal’. Onder ‘Wedstrijdkorfbal’ vallen de teams ODO 1, ODO 2, ODO 3, ODO 4, ODO 5, ODO A1 en ODO B1. De overige teams (A2, A3 en C1 t/m F2) spelen in de ‘Breedtekorfbal’.

Veld en Zaal
Daarnaast kent het overzicht twee dikke, zwarte strepen. Dit onderscheidt de overgang van veld naar zaal en van zaal naar veld. In de periode van 17 augustus 2019 tot en met 27 oktober 2019 is de 1e helft Veldperiode. Van (dinsdag) 29 oktober 2019 tot en met eind maart / begin april 2020 is de zaalperiode. Tot slot is van begin april 2020 tot en met (zaterdag) 14 juni 2020 de 2e helft Veldperiode. In uiterste gevallen zijn er nog beslissingswedstrijden op zaterdag 21 juni 2020.

Competitie of vrij
Tot slot is het goed om toe te lichten dat de witte blokjes met een cijfer staan voor reguliere competitiewedstrijden. Het cijfer (bijvoorbeeld 3 op 21/22 september) staat voor het desbetreffende competitieronde. Dat weekend wordt de derde competitiewedstrijd gespeeld van de competitie. De witte, paarse, groene of blauwe blokjes zijn bijzondere weekenden. Ofwel vinden er geen competitiewedstrijden plaats vanuit de landelijke bond, ofwel is dat weekend gereserveerd voor inhaalwedstrijden. Let wel, dit is vanuit de bond een ”vrij” korfbalweekend. Echter gebruiken verenigingen deze weekenden om bijvoorbeeld oefenwedstrijden te spelen ter voorbereiding op de nieuwe zaalcompetitie.

Vanuit de Technische Commissie hopen u wat meer informatie te hebben gegeven op de jaarplanning vanuit de landelijke bond (KNKV). Mocht het schema toch nog extra vragen of opmerkingen oproepen, schroom niet contact op te nemen. Ook is er extra informatie te vinden via: https://www.knkv.nl/competitie/wedstrijdzaken/competitieschema

 

Met vriendelijke groet,

Bart de Vos
Technische Commissie (TC)
tc