Van de voorzitter: Korfbal naar binnen, bootcamp blijft buiten

Gisteren zijn de eerste trainingen en oefenwedstrijden in de zaal geweest. Ondanks dat er geen verschil meer is in veldafmeting, is er behalve de afwezigheid van wind ook een ander groot verschil: we zijn in De Hofstede en Lentiz te gast. Dus gedraag je ook als gast.

Afgelopen bestuursvergadering hebben we naar aanleiding van de ALV lang over ons financiële beleid gehad. We zijn tot de conclusie gekomen dat we de afgelopen jaren misschien iets te makkelijk uitgaven hebben toegestaan. We willen weer wat scherper aan de wind zeilen en stellen de stelregel weer in dat voor aankopen de toestemming moet zijn van iemand voor het bestuur. Voor evenementen met veel kleine uitgaven is het misschien makkelijker om met een vooraf goedgekeurde begroting te werken.

De bootcamp blijft lekker buiten sporten. Buiten sporten is gezond en van een beetje regen is nog niemand gesmolten. Echter zien we wel een kleine terugloop in de groepsgrootte. Logisch misschien wel dat het iets minder aantrekkelijk is dan in de zomer, toen was het lekker warm. Of bloedheet… Onder onze bootcamp-leden is gesuggereerd om met een strippenkaart systeem te gaan werken. Pay-as-you-go. We hebben hierover overlegd in het bestuur, en er zijn drie redenen waarom we daar niet aan willen. Ten eerste druist het in tegen ons verenigingsmodel. Ten tweede komt dan het hele financiële risico bij ODO te liggen en dat kunnen we niet lopen, althans niet voor de gemiddelde prijs die een bootcamp bij ODO kost (6 euro voor 40 keer per jaar – je mag vaker J). Ter vergelijking: bij de commerciële vrienden van Bootcampteam kost het tussen de 8 en 11,50 per les, bij TheBootcampClub tussen de 9 en 12,50. Ten derde zien we de administratieve rompslomp van aankopen en afstempelen niet zitten.

We geloven er in dat het aanbod van twee lestijdstippen een argument is om bij ons te komen bootcampen. Dus dat blijven we ondanks de iets teruggelopen groepsgrootte voorlopig volhouden. Sterker nog: we zijn zonder heel veel inspanning aan de huidige groep bootcampers gekomen, we gaan weer extra promotie maken in het dorp. Een zomerlichaam bouw je tenslotte in de winter 😉

Voor meer info over onze bootcamp klik je hier.

Groet, Jaap
Jaap van Vliet
06-24272330