Vanuit de bestuurskamer

Afgelopen donderdag hadden we bestuursvergadering. Dat was een tijd geleden want die voor de ALV was wegens mijn ziekenhuisopname niet doorgegaan. Naast Luciën en ondergetekende allemaal nieuwe gezichten aan tafel. Erik Passchier, hoewel natuurlijk 13 jaar ervaring als voorzitter nu in een nieuwe rol als secretaris. Druk typend en een half uur na de vergadering een verslag in de mailbox. Rob van der Hak als voorzitter van de TC, ook al eens eerder in het bestuur, vroeg aandacht voor de tekorten trainers en coaches. B2 heeft geen vaste coach, de ‘nieuwe’ E4 nog niet en met het wegvallen van Jenny als trainer voor de F-jes wordt het daar ook dun, zeker nu de nieuwe aanmeldingen blijven binnenstromen. Marjan Pols deed verslag van de evaluatie met de AC in de herfstvakantie, waarbij de conclusie was dat de communicatie daarover wat beter moet. En communicatie is een mooi bruggetje dat me brengt tot iemand die het bestuur komt versterken: Daniëlle Nicolaas. Daniëlle is de moeder van Romae uit de F1, en is met haar ervaring in communicatie een waardevolle toevoeging aan ons bestuur. Ze wil eerst een tijd kijken welke invulling ze kan geven. Eventuele formele benoeming zullen we dan ook pas op volgende ALV doen, maar ze draait wel zeker als volwaardig bestuurslid mee.

Deze nieuwe club mensen was op de eerste bestuursvergadering wat onwennig. Wat betekent ‘agenda’ op de agenda? Daar bedoelen we de kalender mee op onze website, waarbij ondergetekende de belofte deed die weer wat vaker bij te werken. En omdat we de eerste donderdag van de maand vergaderde, houden we dat voorlopig maar aan als vergader-dag.

We zijn nog steeds zoekende naar een zevende bestuurslid voor de portefeuille Gebouwen, dat inhoudt contact met de KC en coördinatie van de uitbestede schoonmaak en onderhoud (beide dus niet in uitvoerende zin). Straks kunnen we in onze eigen bestuurskamer vergaderen. Ik kan niet wachten😉

Groet, Jaap
Jaap van Vliet
06-24272330