Van de nieuwe voorzitter

Afgelopen maandag was de Algemene Ledenvergadering. Halverwege de vergadering was het Karin die als vergadervoorzitter het stokje aan mij mocht overdragen; mijn kandidatuur voor deze mooie functie kreeg de volle steun van de aanwezigen. Nu is het dus tijd voor mijn eerste bijdrage in deze nieuwe hoedanigheid.

Voor diegenen die mij niet kennen zal ik mij even kort voorstellen. Ik ben Jaap van Vliet, 28 jaar oud en ben sinds mijn 7e lid van ODO. Rond mijn 15e ben ik begonnen met trainen geven onder de vleugels van Rob en Jakomijn, niet veel later schoof ik bij Arjan Lock aan als lid van de AC. In de begin van de 21ste eeuw ben ik 3 jaar bestuurslid geweest als voorzitter van de AC, daarna heb ik ook nog in de KC en de TC gezeten. In die laatste commissie heb ik mij beziggehouden met scheidsrechterszaken, wat een logisch gevolg is van mijn andere subhobby naast het korfballen (thans in ODO 3): wedstrijden fluiten. Kortom: ik ken de vereniging in al haar facetten, en die kennis zal mij goed van pas komen in deze nieuwe rol. Tussen de korfbal door ga ik ook nog elke dag naar Den Haag, om daar als Lead Developer ingewikkelde dingen te doen met software.

Zo, dan heb ik het hopelijk genoeg over mijzelf gehad voor de komende tijd. Het gaat namelijk niet over mij, maar om de vereniging. Een vereniging waar veel goed gaat, maar waar wij als bestuur de komende tijd een aantal punten nog beter wil gaan regelen. In het kader van de campagne van de bond ‘Besturen met een visie’ heeft het bestuur een aanzet geschreven tot een beleidsplan, waarbij de ‘Stip aan  de horizon 2015’ het toekomstbeeld schetst wat we over 3 jaar bereikt willen hebben. Op basis van de verschillen tussen dat toekomstbeeld en de huidige situatie hebben we een conceptbeleidsplan geschreven. We kiezen voor 3 hoofdthema’s waar we de komende jaren op willen focussen:

  • Een verenigingsbreed korfbaltechnisch beleid
  • Een betere man/vrouw jongen/meisjes-verdeling onder de leden
  • Vrijwilligerswerk goed en eerlijk verdeeld

Op de ALV heeft Janny een uitgebreide presentatie gehouden over hoe we tot die thema’s zijn gekomen, en welke uitgangspunten en acties het bestuur voor ogen heeft. Daarna zijn de leden opgedeeld in 6 groepjes gaan brainstormen over deze thema’s, en het alles werd beëindigd met uit elk groepje een presentatie van datgene wat aan oplossingen/acties/doelen bedacht was. Komende weken zal ik verder uitwijden over de hoofdthema’s, waarom nu juist deze gekozen zijn en wat voor die thema’s de Stip aan de horizon precies inhoudt.

Tijdens de vergadering was het vizier dus op de toekomst gericht, maar ook voor terugkijken en bedanken was de ruimte: de diverse commissieleden die afscheid namen werden bedankt en kregen een attentie. De Uitschieters van het jaar – de jaarlijkse traditie om vooral niet afscheid nemende vrijwilligers in het zonnetje te zetten en een motiverend voorbeeld voor anderen te laten zijn – gingen dit jaar naar Saskia van Geest en Wilco Goedendorp. Saskia heeft vorig jaar op het allerlaatste moment de organisatie van het uitstekend verlopen Klokkenspel tijdens Koninginnedag op zich genomen, en Wilco is dit jaar bereid gevonden om op de woensdagavonden twee trainingen achter elkaar te geven.

De steun die ik in de weken voorafgaand aan mijn verkiezing heb ervaren motiveert mij erg om mijn energie in deze functie te steken. Graag wil ik u vanaf deze plek daarvoor bedanken. Ik wil ook graag benadrukken dat ik open sta voor contact over wat dan ook, dus schroom niet als u overweegt contact met mij te willen opnemen.

Dan nog een klein punt van orde. We gaan volgende week weer de zaal in. Hoewel we ons erg thuisvoelen in De Hofstede zijn we er feitelijk te gast. Ik spreek de hoop en verwachting uit dat we ons ook op die manier gedragen. Ook zijn we erg blij met het feit dat er voor de sportkantine twee nieuwe beheerders zijn gevonden: René en Éva. We wensen hen erg veel succes toe met de onderneming. En mocht u er binnenkort een kopje koffie aan de bar gaan bestellen is het goed om te weten dat er voorlopig alleen met cash betaald kan worden, het pin-apparaat staat in bestelling.

Groet, Jaap
Jaap van Vliet
06-24272330