Welvreugddag ‘s ochtends

Om half negen vulde de sporthal zich met zo’n 100 (!) kinderen in pyjama voor een gezamelijk ontbijt. Vervolgens werden er gezellige spelletjes gedaan in groepjes. Tot slot was er een flitsende estafette.